Hopp direkte til innhold

Endring i utsendelse av navigasjonsvarsler og værvarsler i Arktis fra 1. januar 2024

Skip med første generasjons Inmarsat C-terminaler vil fra 1. januar 2024 ikke lenger motta navigasjons- og værvarsler adressert til de arktiske områdene NAVAREA 19 og METAREA 19.

Endringen skjer på bakgrunn av at FNs sjøfartsorganisasjon IMO foreslår å harmonisere utsending av navigasjons- og værvarsler globalt.

‒ Fra 1.januar 2024 vil derfor Kystverket og Meteorologisk Institutt endre på måten vi sender ut navigasjons- og værvarsler på via satellitt-tjenesten Inmarsat SafetyNET. Dette vil kun ha innvirkning på eldre, første generasjons Inmarsat C-terminaler, forklarer seniorrådgiver i Kystverket, Trond Ski.

Kystverket og Meteorologisk Institutt vil gjennom hele 2023 informere om den planlagte endringen både i Etterretning for Sjøfarende og gjennom satellittmeldinger til NAV-/METAREA 19. Det vil også bli sendt ut test varsler for at fartøy skal kunne sjekke om de kan motta direkte adresserte varsler eller ikke.

Til toppen