Hopp direkte til innhold

Husk Kyst- og havnekonferansen i høst!

Foto: Chris-Thomas Jørgensen/Kystverket

Sett allerede nå av datoene 18.–19. september. Da inviterer nemlig Kystverket nok en gang til Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg.

– På det som kanskje er årets viktigste kystkonferanse deler både vi i Kystverket, deltakere og foredragsholdere kunnskap og erfaringer til felles nytte. Vi belyser utfordringer og problemstillinger, stiller spørsmål og lufter forventninger, på tvers av fag, forvaltning, næring og politikk. Vi tar for oss ulike tema knyttet til kyst- og havrommet og maritimt næringsliv, og i år også med et ekstra fokus på geosikkerhet og totalforsvar som har blitt svært aktuelt og viktig. Kort sagt; vi tar for oss hvordan vi kan legge til rette for at kyst-Norge skal stå best mulig rustet for fremtiden, sier avdelingsleder for hav- og kystforvaltning Ruben Vian Alseth i Kystverket.

Målgruppen for konferansen er administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utvikling i nord – og for så vidt alle andre med et engasjement for fremtidens maritime Norge.

– Programmet er under utvikling og brikkene begynner å falle på plass. Vi kan ikke avsløre noen navn ennå, men kan love at konferansen byr på en rekke spennende og viktige programposter. Så meld deg på, oppfordrer Alseth.

Til toppen