Hopp direkte til innhold

Startar utdjuping i Florø

Foto: Ole-Irgen Hammer/Kystverket

1. juni byrjar Kystverket å utdjupe innseglinga til Florø. Ein reknar med å vere ferdig innan 15. desember 2024. Interesserte kan få gratis varsling på SMS når prosjektet skal sprenge i sjøen.

Målet med prosjektet Innsegling Florø er å betre framkomsten for offshoreriggane og redusere risikoen for ulykker som kan føre til tap av liv, materiell skade og oljeutslepp.

I samband med dette vil det vere støyande arbeid og ristingar under mudre-, bore og sprengingsarbeidet. Det vil også vere redusert framkomelegheit i leia, og vi ber om at alle sjøfarande i området er ekstra merksam på dette og viser omsyn i leia.

Gratis sprengningsvarsel på SMS

Om du ønsker å få gratis sprengingsvarsel på SMS i forkant av sprengingane i innseglinga til Florø, kan du abonnera på dette ved å sende ein SMS med teksten "FLORØ" til 41 71 61 00.

For å melde deg ut sender du "FLORØ STOPP" til 41 71 61 00.

For å styrke ei sikker og framkomeleg innsegling til Florø planlegg Kystverket å utbetre farleia....

Fag Publisert Oppdatert
Til toppen