Hopp direkte til innhold

Nedlastbare dokumenter

Her finner du en rekke publikasjoner om oljevern og miljøberedskap.

På sikt skal denne siden fases ut, og publikasjonene flyttes til databasen for miljøberedskap.

Rapporter

Hendelsesrapport 2023

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2022

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2022

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2020

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2019

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2018

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2017

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2016

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2015

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2014

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden (2015)

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Erfaringer fra plastpelletsaksjonen - Trans Carrier

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Experience from the plastic pellets incident

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Bioremediation of oil on shorelines in Arctic conditions - a laboratory study

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafoss-forliset

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Sjøfugl og MV Full City-forliset ett år etter

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Utredninger og analyser

Beredskapsanalysen 2022

Last ned

Dimensjonering av statens beredskap mot akutt forurensning.

Rapport Publisert Oppdatert

Miljørisikoanalyse 2022

Last ned

Miljørisiko forbundet med skipstrafikken i norske farvann - analyse av de miljømessige konsekvensene av akutt forurensning fra skip.

Rapport Publisert Oppdatert

Sannsynlighet og utslippsrisiko 2022

Last ned

Sannsynligheten for akutt forurensning fra skip i norske havområder og ny kunnskap om lavsvovel-drivstoffenes grunnleggende egenskaper.

Rapport Publisert Oppdatert

Utredning av depotstruktur i den statlige beredskapen mot akutt forurensning (2015)

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Depotstruktur - statlig beredskap mot akutt forurensning - anbefalt løsning (2016)

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt Svalbard og Jan Mayen (2014)

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Miljørisikoanalyse (2014).pdf

Last ned

Bakgrunn for beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt Svalbard og Jan Mayen.

Rapport Publisert Oppdatert

Sannsynlighetsanalyse (2014)

Last ned

Bakgrunn for beredskapsanalyse for skipstrafikken i områdene rundt Svalbard og Jan Mayen.

Rapport Publisert Oppdatert

Beredskapsanalyse - Verstefallshendelser (2015).pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Veiledere

Strandrensning etter oljeforurensning

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Veilder for utarbeidelse av tiltakskort ved akutt forurensning i miljøsårbare områder

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Veileder for kommunikasjon og mediehåndtering

Last ned

For IUA og andre samarbeidende enheter.

Veileder Publisert Oppdatert

Økonomi under statlige aksjoner ved akutt forurensning

Last ned

Hurtigveileder i akuttfasen.

Veileder Publisert Oppdatert

Veiledning til fiskere om funn av kjemiske stridsmidler

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Planverk

Brodokument - Etablering av statlig aksjonsledelse ved akutt forurensning (engelsk)

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Brodokument - Etablering av statlig aksjonsledelse ved akutt forurensning (norsk).pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Nasjonal plan - Beredskap mot akutt forurensning og ved fare for akutt forurensning i Norge (2020).pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Rettleiar om einskapleg leiingssystem (ELS).pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

HMS-permen

Last ned

Inneholder alle delene i HMS-permen.

Veileder Publisert Oppdatert

Faktaark

Beredskapsressurser

Last ned

Faktaark om Kystverkets beredskapsressurser.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Internasjonalt samarbeid

Last ned

Faktaark om internasjonalt samarbeid.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Miljøundersøkelser

Last ned

Faktaark om miljøundersøkelser.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

English documents

HSE handbook (English)

Last ned

The NCA HSE handbook in English.

Veileder Publisert Oppdatert

Bioremediation of oil on shorelines in Arctic conditions - a laboratory study

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Experience from the plastic pellets incident

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Characterization of low sulfur fuel oils (LSFO) - A new generation of marine fuel oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Ultra lavsvovel oljer og interaksjon med kystlinjen

Last ned

SINTEF-rapport fra 2021. Språk: Engelsk

Rapport Publisert Oppdatert

WAF and toxicity testing of diesel and hybrid oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Weathering properties and toxicity of marine fuel oils

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Chemical characteristics and acute toxicity of field generated in situ burning residues

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert
Til toppen