Hopp direkte til innhold

Organisering og leiing

Organisasjonskartet viser Kystverkets organisering.
Kystverkets organisasjonskart

Kystverket er inndelt i funksjonar eller verksemdsområder (funksjonsorganisering), med Kystdirektøren som øvste leiar.

Direktørane for verksemdsområda har det overordna fag-, resultat-, økonomi- og personalansvaret for heile verksemdsområdet og er den overordna leiaren for avdelingane i verksemdsområdet.

Verksemdsområda har eit felles ansvar for å nå Kystverket sine hovudmål, og direktørane inngår i Kystdirektøren si leiargruppe. Leiargruppa består også av assisterande kystdirektør og stabsdirektørar.

Hovudfunksjonar

Veksemdsområdet for transport, hamn og farlei
Hovedfunksjon: Forvalte, bygge og drifte den fysiske infrastrukturen, herunder analyser og kunnskap om sektoren.

Verksemdsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tenester
Hovedfunksjon: Forvalte, utvikle og drifte den digitale infrastrukturen. Drive overvaking/ styre trafikken og utøve losmynde.

Verksemdsområdet for miljøberedskap
Hovedfunksjon: Førebygge og avgrense skadeeffektane ved akutt forureining.

Verksemdsområdet for lostenesta
Hovedfunksjon: Trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å sette los om bord og tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. 

Til saman har Kystverket om lag 1000 medarbeidarar. Av desse er over halvparten i operativ verksemd. Kystverket er ein desentralisert organisasjon. Vi er til stades langs heile kysten og har kontor og lokasjonar frå Arendal i sør til Honningsvåg i nord. Kystverkets leiargruppe held til i Ålesund.

Kystverkets organisasjonskart

Organisasjonskart

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Kystverkets leiing

Einar Vik Arset

Last ned

Einar Vik Arset er kystdirektør og leiar for Kystverket. Einar Vik Arset is the Director General of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Lill Haugen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Per Jan Osdal

Last ned

Per Jan Osdal er assisterande kystdirektør. Per Jan Osdal is Deputy Director General of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Marianne Henriksen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Sven Martin Tønnessen

Last ned

Sven Martin Tønnessen er direktør for transport, havn og farlei i Kystverket. Sven Martin Tønnessen is director for Transport, Port and Fairways of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Marianne Henriksen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Arve Dimmen

Last ned

Arve Dimmen er direktør for navigasjonsteknologi og maritime tenester i Kystverket. Arve Dimmen is director for Navigation Technology and Maritime Services of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Marianne Henriksen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Hans Petter Laahne Mortensholm

Last ned

Hans Petter Laahne Mortensholm er direktør for Miljøberedskap i Kystverket. Hans Petter Laahne Mortensholm is director for Environment Emergency Response of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Erik Freberg Blom

Last ned

Erik Freberg Blom er direktør for lostjenesten i Kystverket. Erik Freberg Blom is Director for Pilot Service of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Marianne Henriksen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Elise Bakke

Last ned

Elise Bakke er direktør for Digitalisering og innovasjon i Kystverket. Elise Bakke is Director of Digitalization and Innovation of the Norwegian Coastal Administration.

Bilde Publisert Oppdatert

Solveig Moe Frøland

Last ned

Solveig Moe Frøland er direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Kystverket. Solveig Moe Frøland is Director for Staff for Communication and Public Relations of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Marianne Henriksen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Anne Gunn Mostad

Last ned

Anne Gunn Mostad er direktør for HR i Kystverket. Anne Gunn Mostad is Director for Staff for HR of the Norwegian Coastal Administration.

Foto: Marianne Henriksen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert
Til toppen