Hopp direkte til innhold

Høring om forslag til endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen – for kommunene Risør, Tvedestrand, Eigersund og Øygarden

Kystverket foreslår med dette forskrift om endring av forskrift 16. desember 2021 nr. 3622 om statlige fartsgrenser på sjøen med hjemmel i havne- og farvannsloven § 7 første ledd bokstav a). Forslaget gjelder kommunene Risør, Tvedestrand, Eigersund og Øygarden.

Saksnummer: 2024/1408

Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen tok utgangspunkt i de tidligere lokale fartsforskriftene som ble opphevet fra 1. januar 2022.

I arbeidet med den statlige forskriften innhentet vi opplysninger og samarbeidet med kommunene så langt det lot seg gjøre. Ikke alle kommuner var kommet like langt i arbeidet til nyttår, og vi fikk i ettertid flere innspill om behov for endringer i vår forskrift. Vi har derfor gjort flere endringer i den statlige forskriften siden.

Det er nødvendig at regelverket om fartsgrenser på sjøen fremstår som sammenhengende. Som følge av endringer og planer om endringer i kommunale fartsforskrifter, har Kystverket tatt en gjennomgang av fartsforskriftene to ganger i året for å vurdere om det bør gjøres justeringer i den statlige fartsforskriften. Hensynet til helhetlig regulering er førende for arbeidet. De statlige og de kommunale fartsgrensene gjelder ved siden av hverandre, og det er nødvendig at reglene samsvarer med hverandre så langt det lar seg gjøre.

Forslaget vi sender på høring nå gjelder for følgende kommuner:

  • Risør
  • Tvedestrand
  • Eigersund
  • Øygarden

Vi foreslår at endringene gjelder fra 15. juni 2024.

Vi ber om at merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 31. mai 2024. Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler.

Kontakt

Rådgiver

Liv Åse Starck +4741177994 / liv.ase.starck@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen