Hopp direkte til innhold

Maritim sikring

Arbeidet med maritim sikring har som mål å forhindre tilsiktede uønskede handlinger mot skip og havneanlegg. Kystverket har ansvaret for at regelverket for maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg.

 • Hva er maritim sikring?

  Maritim sikring er tiltak som iverksettes for å forebygge og hindre handlinger som kan skade havner, havneanlegg eller skip som anløper disse.
 • Regelverk for maritim sikring

  Det norske regelverket for maritim sikring bygger på internasjonalt regelverk fra FN og EU. Her finner du introduksjoner og lenker til lovtekstene og veiledere.
 • Godkjenning

  Alle havner og havneanlegg som omfattes av regelverket om maritim sikring må godkjennes av Kystverket. Se beskrivelse av prosessen for godkjenning under.
 • Godkjenning av virksomheter

  Hvordan bli godkjent sikringsvirksomhet (RSO) til å utføre sikringsrisikoanalyser og utferdige sikringsplaner? Og hvordan bli godkjent kursholdere til å holde kurs for sikringsledere (PFSO) ?
 • Godkjente RSO'er

  Dette er RSO'er som per i dag er godkjente sikringsvirksomheter til å utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.
 • Cruise og passasjertrafikk

  Cruiseskip, passasjerferger, ekspedisjonsskip, skoleskip og seilskuter som går i internasjonal fart med mer enn 12 passasjerer vil derfor være omfattet av regelverket for maritim sikring.
 • Kontakt oss

  Kontaktinformasjon for henvendelser angående maritim sikring.
 • Nyhetsbrev ISPS-nytt

  Kystverket utgir et nyhetsbrev med tema maritim sikring. Det utgis fire ganger i året.

Nyttige digitale tjenester

 • SafeSeaNet Norway

  Bestill los og send ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.

 • Kystdatahuset

  Søk og last ned sjøtrafikkdata om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.

Nyttige dokumenter

Guide to Going Ashore in Undesignated Areas

Last ned

Guideline based on Regulation no. 538 of 29 May 2013 Concerning Port Facility Security

Veileder Publisert Oppdatert

Handbook - Port Security Awareness.pdf

Last ned

From the Harbour Master’s Office Safety and Security in Port of Antwerp

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen