Hopp direkte til innhold

Overgang til IALA-standard

I kommende år skal vi legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Lyktene skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

Filmen forteller om bakgrunnen for omleggingen fra den nasjonale, særnorske standarden, til den internasjonale IALA-standarden. Filmen er produsert i samarbeid med Fantastiske Osberget. Publisert

 

Ofte stilte spørsmål om IALA-standarden

 • Hvem/hva er IALA?

  International Association of Lighthouse Authorities (IALA) er en internasjonal organisasjon som ble stiftet i 1957 for å ivareta og overføre nautisk ekspertise mellom medlemmer, samt gi råd. IALA legger til rette for at medlemslandene samarbeider for å få et mest mulig harmonisert sjømerkesystem verden over. Norge, representert ved Kystverket, er et viktig medlem som bidrar aktivt i dette samarbeidet.

  Her kan du lese mer om IALA 

 • Hva er IALA-standard på sektorlykter?

  IALA har en anbefaling for hvordan sektorene på ei fyrlykt bør være inndelt for å være intuitiv og gi en god forutsigbarhet (IALA Guideline 1041 - Sector Lights Ed 3.0). Kystverket har besluttet å tilpasse seg denne anbefalingen, og starter å endre på sektorene fra 2019. Arbeidet er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025.

  Prinsipp for anbefalingen er: Når en sjøfarende stevner mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken himmelretning man kommer fra.

  Illustrasjonen viser hvordan sektorinndelingen vil endres ved omlegging til IALA-standard. Den ene delen viser før, og den andre etter. Dra den vertikale streken frem og tilbake for å se endringene.

 • Hvem har bestemt dette?

  Kystverket har valgt å etterkomme IALA sine anbefalinger. Avgjørelsen er tatt av Kystverket.

 • Er det nødvendig?

  Ja, det er gjort grundige undersøkelser om nytteverdien av dette. Konklusjon av undersøkelser, og kost-nytte-analyser, viser at dette er nødvendig.

 • Når skal dette skje?

  Arbeidet er påbegynt, men omfanget vil øke. Arbeidet er planlagt å være ferdig innen utgangen av 2025.

 • Hvorfor skal merkingen endres?

  Endringen gir økt forutsigbarhet for de som ferdes på sjøen. Det vi oppnår er at vi følger de samme prinsippene som det internasjonale samarbeidet i IALA legger til grunn – og som de anbefaler.

  Den seilende trenger mindre tid til kartstudering underveis i seilasen om natten. Men merk: Det er fortsatt viktig med god planlegging av seilasen, selvfølgelig i oppdaterte kart.

 • Hvem kan jeg kontakte for å få vite mer detaljer om dette arbeidet eller spesifikt arbeid i mitt område?

  Her finner du kontaktinformasjon for generelle henvendelser til Kystverket: Kontakt Kystverket

  Kontakt sentralbord på telefonnummer 07847.
  Spør etter nautiker i aktuell område, eller send e-post:

  • Østlandet og Sørlandet:  
  • Vest: .
  • Midt-Norge: .
  • Nordland:
  • Troms og Finnmark: .
 • Gjelder denne merkingen for noen spesifikk tid på døgnet eller i året?

  Merkingen gjelder hele året og hele døgnet, men lyset vil kun være synlig når det er mørkt.

 • Blir det satt opp nye sjømerker, og vil de se annerledes ut enn de som står der i dag?

  I noen tilfeller vil sjømerket bli skiftet ut til en nyere standard, som skiller seg fra dagens uteseende.

  Her er bilde av den nye lyktvarianten, som heter Litus lux

  Litus Lux

 • Vil det bli egen merking for de ulike båtene (type/størrelse)?

  Nei, Kystverket bruker samme type merking alle steder og for alle typer fartøy. Men noen steder merker Kystverket egne leder for fritidsbåtene.

 • Blir det nye regler på sjøen?

  Reglene endrer seg ikke, men innføring av IALA-standard på sektorlykter vil gi en bedre forutsigbarhet for de som benytter fyrlyktene til seilas i mørke.

 • Må vi som har båt, båtførerbevis (eller høyere) betale noe for dette?

  Nei, dette er en del av Kystverkets ansvar og oppgaver. Oppdatering av dine egne kart kan gi en kostnad.

 • Vil dette medføre nye krav innen nautisk utdanning senere?

  Nei, men lærebøker og undervisning vil ta inn dette prinsippet om IALA-standard for sektorseilas.

 • Hvor og når kan jeg få siste nytt som er relevant for meg?

  Utgangspunktet er at alle må sørge for å oppdatere kartene sine. Kystverket har også en tjeneste som viser endringer som kommer og endringer som er på vei ut i kart.

  Se mer informasjon under "planlagte tiltak" lenger nede på siden, eller klikk her for karttjenesten

  Kystverket vil også spre informasjon om denne omleggingen ut til forskjellige båtblader, lokalaviser og på messer.

  Med tiden vil lærebøker og undervisning ta inn dette prinsippet om IALA-standard for sektorseilas.

 • Hva skjer hvis jeg mistolker den nye merkingen og det fører til en ulykke? Vil jeg da kunne få straff?

  Nei, man risikerer ikke  straff. Den enkelte må være mer nøye med å oppdatere sine kart og planlegge seilasen sin grundig. Kystverket vil ikke være erstatningspliktig i et slikt tilfelle.

 • Hvor kan jeg lese mer om dette?

  Informasjon om Kystverkets omlegging til IALA standard for sektorlykter finner du primært her på disse sidene. Båtblader, aviser og andre medier vil skrive om endringen som gjøres.

  Kystverket har også en karttjeneste som viser endringer som kommer og endringer som er på vei ut i kart. Den finner du her.

  EFS (Etterretning for sjøfarende) vil publisere våre endringer fortløpende, etterhvert som de utføres.

Planlagte tiltak

Kartløsningen  på denne siden, med lenke til fullversjon, gir oversikt over både planlagte og gjennomførte endringer. Dette er kun ment å være informasjon om tiltakene. Det er ikke en løsning som skal brukes som hjelp til navigering.

Det er en beskrivende tekst/veiledning i løsningen som må lese før dere tar den i bruk.

Klikk her for å få kartet i egen fane/fullversjon

Område

Strekning

Tidsperiode

Sør-Øst

Åna Sira – Lindesnes

2024

Vest

Stad – Frøysjøen

2024

Midt-Norge

Breisundet – Harøyfjorden

2024

Nordland

Folda – Lødingen

2024

Troms og Finnmark

Kvænangen – Straumsfjorden

2024

Arbeidet skal gjøres i forbindelse med allerede nødvendig og planlagte endrings- og vedlikeholdsoppdrag. Kystverket vil derfor gjøre arbeidet område for område. Det vil si at endringene vil skje i henhold til de planene som vi har for ettersyn og vedlikehold av sjømerkene.

MERK: Det betyr også at det kan forekomme ekstraordinære behov som vil gi omprioriteringsbehov. I tillegg er det viktig å presisere at det er værforbehold knyttet til slikt arbeid. Men det er Kystverkets mål og ambisjon å gjennomføre tiltakene som skissert over.

Oversikten vil bli oppdatert, og det vil bli gitt mer detaljert informasjon i forbindelse med hvert planlagte tiltak før arbeidet igangsettes.

Til toppen