Hopp direkte til innhold

Innseiling Kragerø

Kystverket vil med Innseiling Kragerø-prosjektet øke sikkerheten og fremkommeligheten til og fra havneanleggene i Kragerø.

Innseilingen til Kragerø havn og videre inn til Hellefjorden er en utfordrende seilas som krever stor kunnskap om farvannet. Leden er grunn, smal og uoversiktlig. Ved Knubbhausen er det sterk strøm på tvers av ledens retning. Sammen med sidevind og bølger blir forholdene vanskelige og marginene små. Fritids- og rutetrafikk går gjerne på kryssende kurs med store fartøy i farvannet.

Kragerø info.png

Innseiling Kragerø-prosjektet øker sikkerheten og fremkommeligheten og legger til rette for økt tonnasje til industri- og næringsområder i Kragerø. Farleden rettes ut og blir bredere, dypere og mer oversiktlig med færre kursendringer. Strømmen ved Knubbhausen vil bli redusert. Risikoen for ulykker reduseres.

Tiltaket fører til at flere flytemerker tas bort. I kombinasjon med justering av eksisterende navigasjonsinstallasjoner og nymerking vil innseilingen bli bedre å navigere i.

Utdypingsmassene er opprinnelig planlagt deponert i sjødeponi. Kragerø Havnevesen planlegger et større utbyggingsprosjekt der det er behov for masser til utfylling i sjø. Utnyttelse av massene til dette formålet er antatt å gi en samfunnsøkonomisk gevinst.

 • Beskrivelse og omfang

  Kystverket planlegger å mudre farleden inn til Kragerø og videre inn til Hellefjorden.

  Utdypingen strekker seg over et areal på ca. 41 000 m² og innebærer et opptak av nesten 108 000 pfm³ sprengsteinmasser fordelt på 4 ulike tiltaksområder; Lovisenbergsundet, Galeioddbåane, Knubbhausen og Jomfrulandsrevet.

  Jomfrulandsrevet

  Tillatt anleggsperiode: 1. april – 30. september
  Dimensjonerende fartøy; Lengde: 150 m, bredde: 25 m, dypgående: 10 m 
  Tiltaksområde: Bredde:170 m, dybde før tiltak: 13,5 dybde etter tiltak: 14,7 m

  Knubbhausen

  Tillatt anleggsperiode: 1. april – 30. september
  Dimensjonerende fartøy; Lengde: 150 m, bredde: 25 m, dypgående: 10 m
  Tiltaksområde: Bredde: 152,5 m, dybde før tiltak: 9,1   dybde etter tiltak: 14,6 m

  Galeioddbåane

  Tillatt anleggsperiode: 15. august – 31. januar
  Dimensjonerende fartøy; Lengde: 150 m, bredde: 25 m, dypgående: 10 m
  Tiltaksområde: Bredde: 150 m, dybde før tiltak: 2 – 11,8, dybde etter tiltak: 11,8 m

  Lovisenbergsundet

  Tillatt anleggsperiode: 15. juli – 15. april
  Dimensjonerende fartøy: Lengde; 115 m, bredde: 20 m, dypgående: 7,5 m
  Tiltaksområde: Bredde: 104 m, dybde før tiltak 1 – 9,4 m: dybde etter tiltak: 9,4 m.

Dokumenter i prosjektet

Kontakt

Senioringeniør

Thommy Dahl Olsen /

Kontakt

Overingeniør

Sven Herbrand Hjallen Eriksen /
Til toppen