Hopp direkte til innhold

Innseiling Maurholen

I 2021 skal vi gjøre farleia dypere og bredere ved Grunnesundsholmen i Nordra Sundet, vest for Eigersund i Rogaland.

Farleia ved Grunnesundsholmen skal gjøres 7,5 meter dyp og utvides fra 40 til 70 meter i bredden. Det innebærer også at to nye sjømerker blir etablert og at de eksisterende sjømerkene blir tilpasset endringene.

Maurholen info.png

Utdypingen strekker seg over et areal på ca. 22 600 kvadratmeter og innebærer et opptak av omtrent 53 300 kubikkmeter løsmasser.

Eigersund kommune v/Eigersund Næring og havn KF (ENH) ønsker å benytte om lag 10 000 kubikkmeter av disse massene til å utvide kaia i Holevika, litt sør for Eigersund.

Massene som ikke benyttes av ENH blir lagt i et godkjent sjødeponi i Sundet. Forurensede masser (anslått til 165 kubikkmeter) skal leveres til godkjent mottaksanlegg på land.

Ei dypere og bredere farlei er med på å øke sikkerheten og effektiviteten samt redusere transportkostnadene for brukerne av farleia. Økt sikkerhet og fremkommelighet fremmer verdiskapning og styrker rammebetingelsene for sjøbasert godstransport. Større skip som tar mer last da kan brukes, og transportkostnadene går ned.

Sjøentreprenøren AS vant konkurransen om oppdraget. Anleggsarbeidet er planlagt startet i august og skal være ferdig til 1. desember i år.

Kontakt

Senioringeniør

Magnus Rørvik /
Til toppen