Hopp direkte til innhold

Gjennomføringsplan

Her finner du Kystverkets gjennomføringsplan for 2023–2027, som er basert på NTP 2022–2033.

Gjennomføringsplanen er oppdatert etter vedtatt statsbudsjett for 2023. For framtidige budsjettår er de økonomiske rammene i NTP 2022–2033 lagt til grunn. Vi gjør oppmerksom på Kystverket tilpasser utbyggingsaktiviteten etter det til enhver tid gjeldende statsbudsjett. For framtidige budsjettår kan derfor gjennomføringsplanen bli justert. Kryssene viser hvilke år prosjektene er forventet å være under gjennomføring med fysiske anlegg. 

Kystverket vil legge fram en revidert gjennomføringsplan for årene 2025–2030 når NTP 2025–2036 er lagt fram, og statsbudsjettet for 2025 er vedtatt.

Tiltak

2024

2025

2026

2027

Hammerfest ren havn

X

 

 

 

Innseiling Kragerø

X

 

 

 

Bergen–Sognesjøen
   - Bergen-Sture
   - Fedjefjorden-Fensfjorden-Djuposen

X

 

 

 

Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet
   - Stamsund–Svolvær
   - Svolvær-Raftsundet
   - Sortlandsundet
   - Risøysundet og Risøyrenna

 X

 

 

Innseiling Florø og Mortingbåen
   - Innseiling Florø
   - Mortingbåen

X

X

 

 

Innseiling Borg

X

X

X

 

Innseiling Kjøllefjord

X

X

X

 

Innseiling Mo i Rana

X

X

X

 

Bognes–Tjeldsund–Harstad med innseilinger
   - Bognes–Tjeldsund–Harstad
   - Toppsundet og innseilling Harstad
   - Harstad-Finnsnes

X

X

X

X

Stad skipstunnel

X

X

X

X

Mehamn fiskerihavn - utdyping

 

X

X

 

Husøy fiskerihavn - utdyping

 

X

X

 

Innseiling Andenes

 

X

X

X

Gjennomseiling Torsbergrenna

 

X

X

X

Innseiling Halden

 

 

X

 

Gjennomseiling Herøy-Ulstein til Ålesund
   - Innseiling vest Ålesund
   - Røyrasundet til Svædet

 

 

X

X

Indre og ytre Oslofjord
   - Strømtangen-Furuholmen
   - Færder
   - Larvik-Færder, indre hovedled

 

 

X

X

Innseiling Røst

 

 

X

X

Innseiling Værøy

 

 

X

X

Innseiling Årviksand

 

 

 

X

Innseiling Vardø

 

 

 

X

Vedlikehold

X

X

X

X

 

Til toppen