Hopp direkte til innhold

Større farleds- og fiskerihavnprosjekt

Her finner du informasjon om større farleds- og fiskerihavnprosjekt i Kystverkets prosjektportefølje, som er navngitt i Nasjonal transportplan og er under planlegging og gjennomføring. Med større prosjekt mener vi tiltak over 100 millioner kroner.

 • Innseiling Kragerø

  Kystverket vil med Innseiling Kragerø-prosjektet øke sikkerheten og fremkommeligheten til og fra havneanleggene i Kragerø.
 • Innseiling Borg havn

  For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn, som ligger i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Havnen ligger i utløpet til Glomma. Farvannet grunnes opp av sedimenter som transporteres med elva og avsettes på sjøbunnen ettersom elv …
 • Innseiling og dypvannskai Mo i Rana

  Målet for samarbeidsprosjektet er å redusere risikoen for skipsulykker, øke kapasiteten i havneinfrastrukturen og forbedre fremkommeligheten for skipstrafikken som anløper terminalene i Mo i Rana.
 • Innseiling Årviksand

  Årviksand er et utpreget fiskevær med mottak og foredling av fisk. Båtene som kommer hit er for det meste kystgående fiskefartøy og godsfartøy. Innseilingen er utfordrende og havneområdet grunt.
 • Vardø fiskerihavn

  Vardø Fiskerihavn er det eldste fiskeværet i Finnmark og er svært utsatt for urolige forhold som følge av bølger, strømmer og vind fra nordvest til nordøst. Prosjektet inneholder tiltak som vil forbedre både framkommeligheten og tilgjengeligheten i havnen.
 • Bognes-Tjeldsundet-Harstad

  Dette prosjektet er satt sammen av det navngitte NTP-tiltaket Bognes-Tjeldsund-Harstad og de mindre farvannstiltakene Harstad-Finnsnes samt Toppsundet og Innseiling Harstad. Prosjektet skal sikre en tryggere seilas fra Vestfjorden til Andfjorden, om lag 60Nm (100km) via Tjeldsundet, Harstad og Top …
 • Stamsund-Risøyrenna

  Vi jobber med å gjøre farleia fra Stamsund til Risøyrenna bedre og tryggere. Dette området inkluderer Raftsundet og Sortlandsundet i Nordland fylke. Målet vårt er å redusere ulykker ved å forbedre merkingen med bunnfaste merker med lys og utdype grunne områder.
 • Innseiling Andenes

  Det er til tider svært krevende forhold ved denne aktive fiskerihavna. Tiltaket som skal iverksettes vil blant annet sikre og bedre en skjermet hoved innseiling, utbedre forholdene innenfor moloene og legge til rette for nye næringsområder.
 • Innseiling Halden

  Innseilingen til Halden er smal og trang, og svært krevende å navigere i. Kystverket vil med prosjektet utvide og forbedre farleia ved tre nøkkelområder og etablere nye sjømerker.
 • Innseiling Kjøllefjord

  Kjøllefjord Havn, en livlig fiskerihavn lengst nord i Norge, opplever til tider krevende forhold. Dette prosjektet vil forbedre forholdene bak moloene og legge til rette for nye næringsområder.
 • Gjennomseiling Torsbergrenna

  Kystverket vil med prosjektet Gjennomseiling Torsbergrenna bedre fremkommeligheten og sikkerheten i skipsleia ved Herøya Industripark i Porsgrunn, Skien og Bamble kommuner.
 • Gjennomsegling Herøy-Ulstein til Ålesund

  Kystverket skal utbedre hovedleden fra Røyrasundet til innseiling vest for Ålesund. Hovedmålet er å øke sikkerheten og lette navigasjonen i denne komplekse og værutsatte farleden.
 • Innseiling Værøy

  Kystverket vil legge til rette for at større fartøy kan anløpe Værøy på en trygg måte og bidra til at antall ulykker i innseiling og havn reduseres samtidig som roligheten i havnen ivaretas.
 • Innseiling Røst

  Anløpet til Røst havn er langt og krevende, og har medført flere grunnstøtinger. I tillegg er behovet for gode liggeplasser større enn tilgjengelige plasser i Røst fiskerihavn. Kystverket vil derfor bedre fremkommelighet, redusere risiko for ulykker i innseiling og havn/miljøutslipp, bedre effekti …
 • Hammerfest Ren Havn

  Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune, der flere prosjekt er slått sammen til ett felles prosjekt.
Til toppen