Hopp direkte til innhold
Sortering på

Søkeresultat

Her kan du søke etter nyheter publisert på kystverket.no.

Annet Publisert Oppdatert

Kontaktperson for pressa er primært kommunikasjonsdirektøren.

Annet Publisert Oppdatert

Er du opptatt av kysten og det som skjer langs vår lange, vakre, værharde og utfordrende kystlinj...

Annet Publisert Oppdatert

Her finner du kontaktinformasjon til operativ lostjeneste, til losformidlingen og losoldermannska...

Annet Publisert Oppdatert

Vi har fleire varslingstenester, som til dømes "varsel om feil på sjømerker" eller "varsel om aku...

Annet Publisert Oppdatert

Annet Publisert Oppdatert

Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som informerer, organiserer og overvåker skipstrafikken i...

Annet Publisert Oppdatert

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi er tilgjengelig på telefon, e-post og per post....

Annet Publisert Oppdatert

Is i farvannet som har betydning for skipstrafikk og fremkommelighet skal varsles til Kystverkets...

Annet Publisert Oppdatert

Her kan du søke etter bilder, videoer og dokumenter som er publisert på kystverket.no.

Annet Publisert Oppdatert

Her finner du Kystverkets (aktive) høringer, med mulighet til å sende inn høringssvar. For høring...

Annet Publisert Oppdatert

En sikringshendelse er en mistenkelig handling eller omstendighet som utgjør en trussel mot et...

Annet Publisert Oppdatert

Har du problemer med søknad, spørsmål om ordningen eller ønsker å vite hva som er praksis for...

Annet Publisert Oppdatert

Her kan du melde inn hendelser hvor skip seiler ulovlig i norsk farvann og/eller bryter reglene o...

Annet Publisert Oppdatert

Oversikt over våre kurs og arrangementer. Med påmeldingsmulighet.

Annet Publisert Oppdatert

Både fører av skip og havnen er pliktige å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, elle...

Annet Publisert Oppdatert

Annet Publisert Oppdatert

Til toppen