Hopp direkte til innhold
Sortering på

Søkeresultat

Last ned forvaltningsplan for Fugløykalven fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lindesnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Markøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Strømtangen fyrstasjon, Kragerø

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lista fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Hellisøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sletringen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stavseng fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Svenner fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Geita fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Geitungen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lyngør fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Røværsholmen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Utsira fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Store Færder fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Runde fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Haugjegla fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stabben fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ona fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Åsvær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Eigerøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grip fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Anda fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Torbjørnskjær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Lille Torungen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Alnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Bremstein fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Myken fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kya fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Stavernsodden fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kvitholmen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kaura fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Høgsteinen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grasøyane fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Homborsund fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ulla fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Halten fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ryvingen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sandvikodden fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Andenes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Buholmråsa fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Grønningen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sklinna fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kjeungskjæret fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Nordøyan fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Hatholmen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ytre Møkkalasset fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Makkaur fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Ytterøyene fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Færder fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Store Torungen

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Utvær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Bøkfjord fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Vardø fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Skomvær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Skrova fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Tranøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Feistein fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Slettnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Oksøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Jomfruland

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Homlungen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Måløy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sula fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Alle statlige etater har et selvstendig ansvar for å dokumentere sin historie og å ta vare på...

Fag Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Landegode fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kjølnes fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Vingleia fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Kvitsøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Slåtterøy fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Gjennom historien er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn drø...

Fag Publisert Oppdatert

generell-del-2017.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

oversikt-dokumenter-innseiling-leirpollen-r4-040620.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverket planlegger utdyping av innseilingen til Leirpollen i Tana. Samtidig merkes også farled...

Fag Publisert Oppdatert

Status 2022

Last ned

Statusrapporten om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2022 presenterer oppdatert kunnskap fra Kystverket om ulike tema relatert til sjøtransport, havn og tilgrensende tema. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Konsekvensutredning_BorgII_vedtatt_Hvaler_Fredrikstad.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status 2022

Last ned

Statusrapporten om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2022 presenterer oppdatert kunnskap fra Kystverket om ulike tema relatert til sjøtransport, havn og tilgrensende tema. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2022

Last ned

Statusrapporten om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2022 presenterer oppdatert kunnskap fra Kystverket om ulike tema relatert til sjøtransport, havn og tilgrensende tema. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Konsekvensutredning_BorgI_Røsvikrenna_vedtatt.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Planbeskrivelse_Borg_I_Røsvikrenna_vedtatt.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets handlingsprogram 2018-2029

Last ned

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018-2029. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status 2018

Last ned

Kystverkets statusrapport 2018 - status for skipstrafikk, gods fra vei til sjø, aktører

Rapport Publisert Oppdatert

utbedring-av-farleden-til-leirpollen-i-tana-kommune--konsekvensutredning-for-naturmangfold-og-okosystem.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status 2018

Last ned

Kystverkets statusrapport 2018 - status for skipstrafikk, gods fra vei til sjø, aktører

Rapport Publisert Oppdatert

Vedlegg N - DNV (2010) Kartlegging av bunnflora og -fauna ved innseiling Borg havn.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune - Fagrapport sil (tobis)

Last ned

Kraabøl, M, Gregersen, F, Colman, J. (2019). Utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune - Fagrapport sil(tobis). Multiconsult AS. Rapport 713364-2-RIM-RAP-002 rev 03

Rapport Publisert Oppdatert

Utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune – Konsekvensutredning for naturmangfold og økosystem

Last ned

Mork, K, Kraabøl, M, Gregersen, F, Thomassen, G. (2019). Utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune – Konsekvensutredning for naturmangfold og økosystem. Multiconsult AS. Rapport 713364-2-RIM-RAP-003 rev04

Rapport Publisert Oppdatert

Utbedring av farleden til Leirpollen i Tana kommune – Konsekvensutredning for naturmangfold og økosystem.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2018

Last ned

Status 2018 inneholder artikler innen temaene skipstrafikk, gods fra vei til sjø og aktører. Vi får presentert oppdaterte tall på bl.a. godsomslag og utseilt distanse samt nye kart på infrastruktur for alternative drivstoff. I tillegg er det interessante artikler om nærskipsfart og aktørbildet i vei- og sjøtransportmarkedet.

Rapport Publisert Oppdatert

Utbedring av innseilingen til Leirpollen i Tana – en samfunnsøkonomisk analyse

Last ned

Grünfeld, L.A og Løge, T.H. (2016). Utbedring av innseilingen til Leirpollen i Tana – en samfunnsøkonomisk analyse. MENON. Rapport nr 29/2016.

Rapport Publisert Oppdatert

Prognoser for skipstrafikken mot 2040

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Delrapport: Prognoser for skipstrafikken mot 2040

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen