Hopp direkte til innhold

Statistikk frå sjøtrafikksentralane

Sjøtrafikksentralane gir seglingsklareringar til fartøy før dei kjem inn i tenesteområda til sjøtrafikksentralane. Ein viktig del av ansvaret til sjøtrafikksentralane er å gi navigasjonsassistanse (gjere inngrep) ved behov, til dømes korrigering av fart og kurs.

Registrerte seglingsklareringar

Sentral 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brevik 9 063 8 571  8 877 8 409

8 035

8 165

Horten 114 268 154 716  159 463 166 282 163 382 152 272
Kvitsøy 151 796 151 631  152 516 155 059 172 153 143 699
Fedje 93 466 93 258  92 893 93 569 91 406 88 270
Vardø - - - - - 1 380
Totalt 368 593 408 176 413 749 423 319 434 976 393 786 

 

Inngrep i trafikken

 

Sentral 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brevik 623 609 510 459

499

603

Horten 636 931 2 510 1 165 573 574
Kvitsøy 2 881 2 846 3 418 3 440 3 834 2 899
Fedje 3 263 2 587 2 056 1 436 2 235 2 487
Vardø - - - - 13 39

Totalt:

7 403

6 973

8 494

6 500

7 154

 6 602

Til toppen