Forskning og utvikling

Kystverkets forskning og utvikling (FoU) er målrettet og basert på vårt reelle behov på tema knyttet til bekjempelse av akutt forurensning, forebyggende sjøsikkerhet og kystforvaltning.

MÅL:

  • Utvikle metoder, teknologi og tjenester som forbedrer Kystverkets tjenester og kapasitet.
  • Utvikle, sammenstille og dele kompetanse om fagområdene.
  • Initiere og finansiere viktig FoU-aktivitet, både internt (egenfinansiering) og eksternt.

Ønsker du å komme i kontakt med Kystverket angående forsknings- og utviklingsprosjekt? Ta kontakt med Einar Bjørshol

Nyhetsliste

Nytt hybridfartøy levert til Kystverket

Førre veke vart OV Ryvingen, Kystverkets nye multifunksjonsfartøy, levert frå Fitjar Mekaniske Verkstad. Fartøyet er miljøvennleg og innovativt, og særs godt eigna til både oljevernaksjonar og det daglege vedlikehaldet av farleier langs kysten.

Siste nytt