Hopp direkte til innhold

E-navigasjon

E-navigasjon er en global strategi utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digitalisering og automatisert utveksling av informasjon mellom skip, og mellom skip og myndigheter.

I lys av den raske teknologiske utviklingen som pågår innen sjøtransport, må både infrastruktur og tjenester tilpasses endrede behov og krav. E-navigasjon legger til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter, og er en viktig del av Kystverkets satsning fremover.

Til toppen