• Nasjonale senter

  12.07.2019 | Artikkel |

  regionane er det etablert ulike senter som utfører nasjonale oppgåver på bestilling frå Kystdirektøren. I tillegg har etaten Beredskapssenteret og BarentsWatch-senteret som begge rapporterar til hovudkontoret

 • Prisbelønnet datasystem gir sikrere sjøkart

  17.08.2012 | Artikkel |

  Kystverket gjort et kvantesprang og tatt i bruk et innovativt og internasjonalt anerkjent datasystem for å håndtere våre nautiske installasjoner. Produksjonslinja mellom Kystverket og Kartverkets sjødivisjon,

 • – Respektér sikkerhetsavstanden

  07.08.2019 | Artikkel | Havner og farleder | News

  grunner, og samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres. Prosjektet omfatter en del sprengningsarbeid under vann. Nå advarer byggeleder Håkon B. Teigen båtførere mot å komme for nær anleggsriggen

 • Hva skal vi gjøre?

  08.11.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Kystverket skal utbedre farleden inn til Farsund ved å gjøre den dypere i tre områder samt oppgradere seilingsmerkene. Utdypingen vil generere masser som skal benyttes til å fylle ut et kommunalt område

 • Moderniserer norske sjømerker

  26.04.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News

  får Kystverket penger til å fjerne hele vedlikeholdsetterslepet på lykter og sjømerker. Det satses mer på teknologi og digitalisering. – Mer sjøsikkerhet for pengene, lover kystdirektøren.

 • Legger om systemet for fyrlykter

  17.04.2019 | Artikkel | Fritidsbåt | Havner og farleder | News

  Kystverket er i gang med endringer på sjømerkene langs norskekysten. Dette er et ledd i arbeidet som Kystverket har igangsatt for omlegging av fyrlyktesystemet fra et særnorsk til den internasjonale IALA-standarden

 • Kystverket på Alnes opplevelsessenter

  07.10.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | Maritime tjenester | News | Om Kystverket | Rederi

  Som en del av opplevelsessenteret som er knyttet til fyrstasjonen på Alnes utenfor Ålesund, har Kystverket en permanent utstilling. Utstillingen er i form av tre skjermer, der man interaktivt kan lære

 • Nasjonal Brukerkonferanse 2020

  03.02.2020 | Artikkel | Havner og farleder | News

  oppgavene med å gjøre norskekysten til verdens sikreste og reneste? Hvordan mener dere vi løser oppgavene? Hva kan vi gjøre annerledes? Hva er satsingene og hva vil fremtiden bringe? Dette er spørsmål som vil

 • Gjennomgår alle farledene i landet

  15.02.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  med hovedleder, og 12 085 kilometer med bileder langs hele norskekysten skal gjennomgås systematisk. Målet for gjennomgangen er å se på muligheten for å merke kysten på en smartere og mer innovativ måte

 • Merking av petroleumsinnretninger

  18.03.2019 | Artikkel | Regelverk

  Merking av petroleumsinnretninger skal utføres i overensstemmelse med forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71.