Hopp direkte til innhold

Møteplasser

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern møtes fire ganger i året, sammen med eksterne aktører. Etatene vektlegger tett dialog med operative aktører, industrien, akademia, forskningsinstitutter og andre for å sikre erfaringsoverføring og en felles innsats for oljevernberedskapen.

Samarbeidsforumet legger opp til en blanding av videomøter og fysiske møter i samband med felles arrangementer/konferanser, slik som Forum for framtidas oljevern​ og Beredskapsforum​, hvor alt er tilrettelagt for gode samarbeid med eksterne aktører.

Eksterne aktører kan også komme med innspill til Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern. Kontaktinformasjon står nederst på siden. 

Kontakt

Seniorrådgiver

Ingvild Skeie Liland /
Til toppen