Hopp direkte til innhold

Forskning og utvikling (FoU)

Tema for Kystverkets forskningsarbeid er gjerne knyttet til bekjempelse av akutt forurensning, forebyggende sjøsikkerhet og kystforvaltning.

Mål for prosjektene er basert på vårt reelle behov. Være seg utvikling av metoder, teknologi og tjenester som forbedrer Kystverkets tjenester og kapasitet. Gjerne utvikle, sammenstille og dele kompetanse om fagområdene. Men også initiere og finansiere viktig FoU-aktivitet, både internt (egenfinansiering) og eksternt.

Kystverket deltar i ulike teknologiutviklingsprogram, og vi stiller fasiliteter og kunnskap til disposisjon for aktører med behov for test og analyser av sitt utviklingsarbeid.

 

Til toppen