Hopp direkte til innhold

Forskning, utvikling og innovasjon

Med vårt FoUI-arbeid satser vi på forskning både som kilde til innovasjon, og som et middel for å oppnå innovasjon. FoUI-arbeidet i Kystverket bidrar til å styrke sjøsikkerheten og etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for Kystverket.

Begrepet FoUI (Forskning, Utvikling og Innovasjon) kobler FoU- og innovasjonsbegrepet sammen. I et innovasjonsperspektiv må verdien av forskningen vurderes ut fra mulighetene til å skape økonomiske og/eller samfunnsnyttige verdier.

Kystverket satser på:

 • forskning som kilde til innovasjon (forskningsdrevet innovasjon)
 • forskning som et middel for å oppnå innovasjon (innovasjonsdrevet forskning)

Vårt forskningsarbeid er knyttet til bekjempelse av akutt forurensning, forebyggende sjøsikkerhet og kystforvaltning. 

Våre pågående FoUI-prosjekter

Oversikt over etatens forskning- og utviklingsprosjekt

Rapport - FoUI-prosjekter i 2022

Last ned

Oversikt over etatens forskning-, utvikling- og innovasjonsprosjekt – desember 2022

Rapport Publisert Oppdatert

Prosjektmål

Mål for prosjektene er basert på vårt reelle behov, for eksempel utvikling av metoder, teknologi og tjenester som forbedrer Kystverkets tjenester og kapasitet.

En målsetning for Kystverket er å utvikle, sammenstille og dele kompetanse om Kystverkets fagområder. Kystverket vil også initiere og finansiere viktig FoU-aktivitet, både internt (egenfinansiering) og eksternt (eksempelvis Norsk Forskningsråd, Innovasjon Norge og EU-prosjekt). 

Kystverket deltar i ulike teknologiutviklingsprogram, og vi kan stille fasiliteter og kunnskap til disposisjon for aktører med behov for test og analyser av sitt utviklingsarbeid. Se vedlagt en oversikt over FoUI-prosjekter i Kystverket. 

Hvis du har spørsmål eller konkrete henvendelser angående FoUI prosjekt i Kystverket, kontakt .   

Kontaktpersoner for FoUI

Foui-kontakter 2023.PNG

Kontakt

Seniorrådgiver

Odd Sveinung Hareide /

Kontakt

Senioringeniør

Bjørnar Jon Kleppe /

Kontakt

Senioringeniør

Silje Berger /

Kontakt

Seniorrådgiver

Guttorm Tomren /

Kontakt

avdelingsleder

Tore Relling /

Kontakt

Seniorrådgiver

Kurt Haukeberg /
 • E-navigasjon

  E-navigasjon er en global strategi utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digitalisering og automatisert utveksling av informasjon mellom skip, og mellom skip og myndigheter.
 • Selvgående skip

  Kystverket vil bidra til å gjøre Norge til en ledende nasjon i utprøvingen av autonome løsninger for sjøtransport.
 • Testing av oljevernutstyr

  Testing av nye typer oljevernutstyr er et viktig element i Kystverkets arbeid med å videreutvikle teknologi og utstyr til bekjempelse av akutt forurensning.
 • Marint drivstoff

  Det er analysert flere typer marint drivstoff for å kartlegge oljeegenskapene som vil gjøre seg gjeldende ved et utslipp.
 • ArcticInfo

  Se viktig informasjon om arktiske farvann for trygg ferdsel i nordområdene.

Til toppen