Hopp direkte til innhold

Forskning, utvikling og innovasjon

Med vårt FoUI-arbeid satser vi på forskning både som kilde til innovasjon, og som et middel for å oppnå innovasjon. FoUI-arbeidet i Kystverket bidrar til å styrke sjøsikkerheten og etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for Kystverket.

Begrepet FoUI (Forskning, Utvikling og Innovasjon) kobler FoU- og innovasjonsbegrepet sammen. FoUI er en utvidelse av begrepet der innovasjonsdimensjonen i forskning og utvikling vektlegges tydeligere. I et innovasjonsperspektiv må verdien av forskningen vurderes ut fra mulighetene til å skape økonomiske og/eller samfunnsnyttige verdier.

Kystverket vil både satse på forskning som kilde til innovasjon (forskningsdrevet innovasjon) og forskning som et middel for å oppnå innovasjon (innovasjonsdrevet forskning). 

Tema for Kystverkets forskningsarbeid er knyttet til bekjempelse av akutt forurensning, forebyggende sjøsikkerhet og kystforvaltning. 

Mål for prosjektene er basert på vårt reelle behov, for eksempel utvikling av metoder, teknologi og tjenester som forbedrer Kystverkets tjenester og kapasitet. En målsetning for Kystverket er å utvikle, sammenstille og dele kompetanse om Kystverkets fagområder. Kystverket vil også initiere og finansiere viktig FoU-aktivitet, både internt (egenfinansiering) og eksternt (eksempelvis Norsk Forskningsråd, Innovasjon Norge og EU-prosjekt). 

Kystverket deltar i ulike teknologiutviklingsprogram, og vi kan stille fasiliteter og kunnskap til disposisjon for aktører med behov for test og analyser av sitt utviklingsarbeid. Se vedlagt en oversikt over FoUI-prosjekter i Kystverket. 

Hvis du har spørsmål eller konkrete henvendelser angående FoUI prosjekt i Kystverket, kontakt .   

kontaktpersoner FoUi.PNG

 

Til toppen