Meldings- og informasjonstjenester

Kystverket drifter meldings- og informasjonssystemer for sjøfarende. Tjenestene gir informasjon som er nyttig for trygg seilas. I tillegg omhandler tjenestene registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last.

Nyhetsliste

Nå kan alle se skipsanløp på nett

Følger du med på skip som kommer og går i ditt område? For å få detaljer om seilasen kan du nå søke i Kystverkets digitale liste over pågående seilaser langs kysten.

Skipsrapportering

Siste nytt