Meldings- og informasjonstjenester

Kystverket drifter meldings- og informasjonssystemer for sjøfarende. Tjenestene gir informasjon som er nyttig for trygg seilas. I tillegg omhandler tjenestene registrering og sporing av skipsrelatert informasjon, med spesiell fokus på informasjon knyttet til farlig eller forurensende last.

Nyhetsliste

Anbefalte seilingsruter

En ny digital rutetjeneste for fartøy som anløper og avgår norske havner i Oslofjorden ble lansert i september 2018. Tjenesten blir utvidet til å også gjelde for Skagerrak og Rogaland medio 2019.

Skipsrapportering

Siste nytt