Hopp direkte til innhold

Overvåkningssystemet LRIT

LRIT-pliktige fartøy må rapportere nye eller fornyede LRIT-sertifikater til Kystverket.

Alle LRIT sertifikater (Conformance Test Report) med norsk flaggskip skal sendes til

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vedtatt at havovervåkingssystemet LRIT (Long Range Identification and Tracking) kun er obligatorisk for følgende skip som går i internasjonal fart:

 • Passasjerskip, inkludert hurtiggående passasjerfartøyer (uansett bruttotonn)
 • Lasteskip, inkludert høyhastighetsfartøy, med 300 bruttotonn og oppover
 • Flyttbare offshore boreenheter

Disse er unntatt LRIT:

 • Militære fartøy
 • Fiskerfartøy
 • Skip som opereres utelukkende innenfor havområdet A1 (liten kystfart).

LRIT sertifikat

Alle skip over 300 bruttotonn som er registrert til å seile i internasjonalt farvann er pliktige til å innhente LRIT sertifikat (LRIT Conformance Test Report). Militære fartøy og fiskerfartøy er unntatt denne regelen.

Ved førstegangsregistrering av nye fartøy, eller ved endring av flagg eller LRIT enhet om bord må LRIT systemet sjekkes av en autorisert Application Service Provider (ASP).

Se godkjente ASP i Norge

LRIT sertifikatet er i praksis en godkjenning på at LRIT-utstyr om bord fungerer. Denne godkjenningen er basert på en test som gjennomføres av en ASP (Application Service Provider), og som kvalitetssikrer at LRIT utstyret om bord er i stand til å sende data hver sjette timer over en periode på 48 timer.

Følgende informasjon blir automatisk overført gjennom LRIT systemet:

 • Skipets identitet
 • Skipets posisjon (bredde og lengde)
 • Dato og klokkeslett for forespørsel om posisjon
 • Dato og klokkeslett for posisjon
 • Rapporteringsstatus

Brukertilgang til LRIT-systemet

Kystverket er nasjonal myndighet (National Competant Authority - NCA) med ansvar for innføring av det tekniske konseptet for havovervåking og distribusjon av LRIT informasjon til andre offentlige myndigheter.

Systemet er kun tilgjengelig for bruk av offentlige myndigheter. Deling av norske LRIT data til internasjonale organisasjoner for en viss periode kreves nærmere avtale.

Søknadsskjema om tilgang til LRIT-systemet (kun for offentlige etater).

For søknad om brukertilgang til LRIT-systemet, vennligst fyll ut og send skjema til: 

Varsle om endret kontaktinformasjon og LRIT-utstyr om bord

Ved endringer av fartøyets kontaktinformasjon og LRIT-utstyr om bord, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det til:

Hva er LRIT?

LRIT er et globalt satellittbasert system for identifikasjon og sporing av spesielle type fartøyer i sanntid. LRIT er basert på data fra INMARSAT og IRIDIUM.

Skip har LRIT-utstyr om bord som automatisk sender informasjon om identitet, dato/tid, og posisjon hver sjette time via satellitt til EUs LRIT database.

Systemet er driftet av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA (European Maritime Safety Agency).

LRIT er internasjonalt lovfestet i kapittel V, 1974 SOLAS konvensjonen, og ble enstemmig vedtatt 19. mai 2006 i resolusjon MSC.202 (81).

Kontakt

Overingeniør

Ulrich Alain Kounchou Tagne /
Til toppen