Hopp direkte til innhold

Overvåkningssystemet LRIT

LRIT-pliktige fartøy må rapportere nye eller fornyede LRIT-sertifikater til Kystverket.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vedtatt at havovervåkingssystemet LRIT (Long Range Identification and Tracking) kun er obligatorisk for følgende skip som går i internasjonal fart:

  • Passasjerskip, inkludert hurtiggående passasjerfartøyer (uansett bruttotonn)
  • Lasteskip, inkludert høyhastighetsfartøy, med 300 bruttotonn og oppover
  • Flyttbare offshore boreenheter

Disse er unntatt LRIT:

  • Militære fartøy
  • Fiskerfartøy
  • Skip som opereres utelukkende innenfor havområdet A1 (liten kystfart).
Til toppen