Hopp direkte til innhold

Overvåkningssystemet LRIT

LRIT-pliktige fartøy må rapportere nye eller fornyede LRIT-sertifikater til Kystverket.

Alle LRIT sertifikater (Conformance Test Report) med norsk flaggskip skal sendes til

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vedtatt at havovervåkingssystemet LRIT (Long Range Identification and Tracking) kun er obligatorisk for følgende skip som går i internasjonal fart:

  • Passasjerskip, inkludert hurtiggående passasjerfartøyer (uansett bruttotonn)
  • Lasteskip, inkludert høyhastighetsfartøy, med 300 bruttotonn og oppover
  • Flyttbare offshore boreenheter

Disse er unntatt LRIT:

  • Militære fartøy
  • Fiskerfartøy
  • Skip som opereres utelukkende innenfor havområdet A1 (liten kystfart).
Til toppen