Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel samt effektiv og sikker havnevirksomhet og sjøtransport. Loven gir hjemmel til å fatte en rekke enkeltvedtak, og gi forskrifter for å oppnå lovens formål. Her finner du informasjon relatert til havne- og farvannsloven.

Nyhetsliste

Veiledning om havne- og farvannsloven

Kystverket har utarbeidet veiledning om lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) som erstatter den tidligere veiledningen.

Siste nytt