Havne- og farvannsloven 2009

Disse sidene gjelder havne- og farvannsloven fra 2009, som fra 1. januar 2020 erstattes av ny havne- og farvannslov. 

Nyhetsliste

Siste nytt