Hopp direkte til innhold

Losloven erstattet av ny havne- og farvannslov

Losordningen var inntil 2019 regulert av losloven, som blant annet omhandlet losplikt, hvordan losingen skulle gjennomføres, farledsbevis og avgifter knyttet til losordningen. Losloven er nå erstattet av ny havne- og farvannslov.

Formålet med losordningen er å sikre tilstrekkelig farvannskompetanse ved navigering av fartøy, for å bidra til å trygge ferdselen på sjøen.

Kystverkets oppgaver innen losordningen inkluderer losformidling, organisering av lostjenesten, fastsettelse og innkreving av avgifter, opplæring av loser og sertifikatkontroll for de ulike lossertifikatene, farledsbevisordningen og tilsyn og kontroll med at regler gitt i medhold av loven følges.

Inntil i 2019 var losordningen regulert gjennom en egen lov, losloven 2014. Fra 1. januar 2020 er losloven opphevet som selvstendig lov og erstattet av havne- og farvannsloven. Med unntak av nye regler som åpner for autonom kystseilas uten bruk av los, er det ikke gjort noen materielle endringer i losordningen.

Bestemmelsene som regulerer losordningen videreføres i havne- og farvannslovens kapittel 2 om farvann, som:

  • Los

    Rundt 300 loser i Kystverkets lostjeneste sørger for sikker seilas langs norskekysten, 24 timer i døgnet – hele året.
  • Farledsbevis

    Farledsbevis er et sertifikat som gir navigatører lov til å seile i et spesifikt farvann med et lospliktig fartøy uten å bruke los. Sertifikatet blir utstedt av Kystverket.
Til toppen