Hopp direkte til innhold

Fjerning av fartøy og andre gjenstander

Regler om fjerning mv. av fartøy og andre gjenstander finnes i havne- og farvannsloven §§ 17–19.

Det er forbudt å bruke eller etterlate fartøy eller andre gjenstander slik at disse kan være til fare for eller ulempe for bruken av farvannet eller havnen. Det er den som er ansvarlig for fartøyet eller gjenstanden som har plikt til å fjerne dette. Dersom plikten ikke overholdes, så kan kommunen gi pålegg om fjerning. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer kommunens pålegg eller det ikke er mulig å finne den ansvarlige, kan kommunen iverksette tiltakene selv.

Til toppen