• Høring

  12.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift og forskrift om publisering av opplysninger

 • Ny veileder ute til høring

  14.04.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak | U-864 | Øvelser

  Veilederen som vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, er nå ute på høring.

 • Høring: Forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2019

  16.11.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | News | Regelverk

  I høringen om sektoravgifter for 2019, som ble sendt ut til høringsinstansene 5. november, foreslår Kystverket å holde losavgiften på dagens nivå og redusere sikkerhetsavgiftene med 5,2 prosent.

 • Åpen høring: EUs skipsfartsstrategi

  26.03.2015 | Artikkel | Internasjonalt arbeid
 • Høring om fiskefartøy

  12.07.2011 | Artikkel |

  Forslaget om å bruke fiskefartøy i oljevernberedskapen er nå sendt ut på høring. – Det er gledelig at denne saken nå er kommet så langt, og vi imøteser iverksettelsen som utvilsomt vil være med å styrke

 • Høring: Forskrift om havneavgifter

  02.03.2012 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift i medhold av lov 17. april 2009 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

 • Høring: Revisjon av havnesikringsregelverket

  13.07.2012 | Artikkel | Havner

  Kystverket har sendt på høring utkast til to nye forskrifter innen havnesikring. Dette gjelder forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner. Disse forskriftene vil erstatte dagens

 • Høring om EU-regelverk

  11.11.2016 | Artikkel | News

  unødige byrder, inkonsekvens i regelverket og ulønnsomme tiltak. Som del av dette åpner de offentlig høring

 • Høring: Endringer i losforskriften

  02.07.2015 | Artikkel |

  vedlegg 3 til lospliktforskriften, som inneholder lokale begrensninger for bruk av farledsbevis. Høringsfrist er 30. september.

 • Sjøtrafikkforskriften på høring

  04.12.2017 | Artikkel | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) er nå ute på høring. Høringsfristen er 5. mars 2018.