Hopp direkte til innhold

Høring om forslag til endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen – for Grenland Havn IKS - Porsgrunn- og Skienselva

Kystverket foreslår med dette forskrift om endring av forskrift 16. desember 2021 nr. 3622 om statlige fartsgrenser på sjøen med hjemmel i havne- og farvannsloven § 7 første ledd bokstav a). Forslaget gjelder for Grenland Havn IKS - Porsgrunn- og Skienselva

Saksnummer: 2024/1408

Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen tok utgangspunkt i de tidligere lokale fartsforskriftene som ble opphevet fra 1. januar 2022. Etter havne- og farvannsloven av 2019 kan staten v/Kystverket fastsette fartsgrenser for all ferdsel til sjøs. I tillegg har også kommunene en viss myndighet til å regulere fart; kommunene kan fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy i områder utenfor hoved- og biled. Kystverkets fartsforskrift endres med jevne mellomrom blant annet for å sikre helhetlig fartsregulering i dette systemet der altså både Kystverket og kommunen har myndighet til å regulere farten til sjøs.

Det siste forslaget til endring ble sendt på høring 25. mars 2024. Dessverre omfattet ikke forslaget endringer i Skien/Porsgrunn.

Vi sender derfor nå forslag om endring av de statlige fartsgrensene i Porsgrunn- og Skienselva på høring. Forslaget skal sikre helhetlig regulering av statlige og kommunale fartsforskrifter i området.

Vi ber om at merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 2. juli 2024. Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler.

Høringen er åpen for alle.

Kontakt

Rådgiver

Liv Åse Starck +4741177994 / liv.ase.starck@kystverket.no

Høringsinnspill

Jeg svarer på vegne av en:
Valgfrie skjemavalg
Inndatafelt
Vedlegg

(Dersom du vil laste opp flere enn én fil må du velge alle filene på en gang.)

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Kystverket. Kystverket behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Til toppen