• Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Mandal til Kristiansand

  31.01.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  gjennomføre en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Mandal – Kristiansand med oppstart og gjennomføring i 2019. Sjømerking er et kostnadseffektivt tiltak for å forebygge sjøulykker, men må holde

 • Modernisert skipsleia

  13.07.2011 | Artikkel |

  merker og lanterner for mellom 9 og 10 millionar kroner i snøggbåtleia i Solund. Det som er montert av navigasjonshjelpemiddel er det nyaste, lettaste, mest handterlege og rimelege innan sjømerking.

 • Bytter ut velkjent landemerke

  12.12.2019 | Artikkel | Kystkultur | News

  Fyrlyktene har vist vei langs norskekysten siden slutten av 1800-tallet. Nå skiftes mange ut med mer moderne, miljøvennlige og effektive sektorlykter.

 • Kystdirektøern mønstret på

  18.08.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | News | Om Kystverket

  er gjort og skipper Odd Nordahl-Hansen gleder seg nå til å avslutte et månedslangt tokt med Gamle Oksøy, men først ønsker han kystdirektør Kirsti L. Slotsvik velkommen ombord. Med glimt i øye og kraft i

 • Stortingskomite vitja Kystverket

  26.04.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Los | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | News | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Innovative løysingar sto på programmet då Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i dag, tirsdag 26. april, vitja Kystverket i Ålesund.

 • Sjømerka med lys fungerte 99,8 prosent av tida i 2019

  07.05.2020 | Artikkel | Havner og farleder | News

  I 2019 hadde navigasjonsinnretningane med lys, altså fyr, lykter, lanterner og lysbøyer, ei oppetid på 99,8 prosent, som samsvarer med målet Kystverket har sett seg.

 • Vellykket formidlingstokt

  09.08.2017 | Artikkel | Kystkultur | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | News

  brakt dem fra Kristiansand til Kirkenes, og tilbake til Mandal. Målet med toktet har vært å plassere ut skilt med informasjon og formidling på 34 fredede fyrstasjoner.

 • Formålet og effekten av tiltaket

  31.01.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Mandal til Kristiansand, hoved- og bileder, til dagens standard. Dette gjøres for å øke sjøsikkerheten i området. Tiltakene vil øke fremkommeligheten i farvannet ved dag- og nattseilas. Videre vil tiltakene

 • Områdebeskrivelse

  31.01.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  Sørøst. Rode 2 på Strekningen fra Mandal til Kristiansand. Sjøkart nr 9,10, 457 og 459. Vest- Agder Fylke, Mandal, Søgne og Kristiansand kommuner.

 • Utdjupar innseglinga til Svelgen

  06.08.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  utanfor Svelgen i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane for å gjere innseglinga djupare, breiare og tryggare for skipsfarten. Arbeidet startar opp i slutten av august og skal gjerast ferdig innan 1. desember