Hopp direkte til innhold

Årsmeldingar og strategiske dokument

Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet, som vi jamleg rapporterer til. Her finn du årsmeldingar, tildelingsbrev og andre strategiske dokument som er viktige for verksemda vår.

Årsmeldingar og Riksrevisjonens beretningar

Kystverkets årsmelding 2023

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Riksrevisjonens beretning 2023

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets årsmelding 2022

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Riksrevisjonens beretning 2022

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kystverkets årsmelding 2021

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Riksrevisjonens beretning 2021

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kystverkets årsmelding 2020

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Riksrevisjonens beretning 2020

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kystverkets årsmelding 2019

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Riksrevisjonens beretning 2019

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Instruks

Hovedinstruks for styringen av Kystverket

Last ned

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. januar 2022. Klargjør myndighet og ansvar mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Kystverket.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2024: Tildelingsbrev til Kystverket

Last ned

Tildelingsbrevet trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 1 - Oppfølging av NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 1, mars 2024.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2024 - supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Svalbardbudsjettet kap. 18 Navigasjonsinnretninger

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 2, mars 2024.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2023: Tildelingsbrev til Kystverket

Last ned

Tildelingsbrevet (revidert januar 2023) trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 1: Svalbardbudsjettet kap. 18 Navigasjonsinnretninger

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 1, januar 2023.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 2: Stad skipstunnel

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 2, mai 2023. Kystverket blir bedt om å vurdere om prosjektet Stad skipstunnel kan gjennomføres til en lavere kostnad.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 3: Stortingets behandling av Prop. 118 S (2022-2023) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 3, juni 2023. 14. juni ble Prop. 118 S om bevilgningsendringer mv. våren 2023 behandlet i Stortinget, jf. Innst. 490 S (2022-2023). Vedtak om endringer i inneværende års budsjett for Kystverket.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 4: Blue Justice Community

Last ned

Om deling av AIS-data gjennom Blue Justice Community

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2023 - supplerende tildelingsbrev nr. 5: Nysaldering

Last ned

Stortingets behandling av Prop. 25 S (2023-2024) og Innst. 158 S (2023-2024) om bevilgningsendringer høsten 2023

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2022: Tildelingsbrev til Kystverket

Last ned

Tildelingsbrevet trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 1/2022: Svalbardbudsjettet kap. 18 Navigasjonsinnretninger

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 1, februar 2022.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 2/2022: Bevilgningsendringer vår 2022

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 2, juni 2022.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 3/2022: Oppfølging av Riksrevisjonens rapport – dokument 3:6

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 3, juli 2022.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 4/2022: Oppfølging av rettsforlik

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 4, oktober 2022.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 5/2022: Bevilgningsendringer høsten 2022

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 5, desember 2022.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statsbudsjettet 2021: Tildelingsbrev til Kystverket

Last ned

Tildelingsbrevet trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Samferdselsdepartementet.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 1/2021: Videre arbeid med Stad skipstunnel

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 1, februar 2021.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 2/2021: Overføring av ansvar, oppgaver og personell fra Senter for oljevern og marint miljø til Kystverket

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 2, mai 2021.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 3/2021: Svalbardbudsjettet kap. 18 Navigasjonsinnretninger

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 3, mai 2021.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 4/2021: Testsenter på Fiskebøl

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 4, juni 2021.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Supplerende tildelingsbrev nr. 5/2021: Bevilgningsendringer vår 2021 og Stad skipstunnel

Last ned

Supplerende tildelingsbrev nr. 5, august 2021

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets verksemdstrategi

Kystverkets verksemdsstrategi

Last ned

Transportpolitiske mål, globale berekraftsmål, oppdrag og regelverk gjev rammer for kva vi skal gjere. Verksemdsstrategien fortel korleis vi skal jobbe – ikkje alt vi gjer eller alt vi kan. Den skal hjelpe oss å stille dei rette spørsmåla og ta framtidsretta vegval.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen