Hopp direkte til innhold

Sjå postlister og be om innsyn i saker - eInnsyn

Kystverket bruker einnsyn.no for publisering av postlister.

einnsyn.no kan du søke i Kystverket sine saker, journalpostar, og be om innsyn i dokument. Kystverket publiserer ikkje dokument på eInnsyn, men brukar si eiga publiseringsteneste «Kystverket eInnsyn» for publisering av dokument (sjå under).

Kystverket eInnsyn – Publisering av dokument

Du kan søkje opp publiserte fulltekstdokument, journalpostar og saker frå to nettsider.

Publiserte dokument frå 01.01.2021-:
https://einnsyn.kystverket.no/publikum/KYSTVERKET_PROD

Publiserte dokumet frå perioda 20.05.2011-31.12.2020:
https://einnsyn.kystverket.no/publikum/KYSTVERKET_UH1-1120

Dokumentasjon frå sakstypane havnesikring/ISPS og personalarkivet er unnateke frå publisering.

Historiske dokument

Om du er interessert i historiske dokument datert før år 2012, så kan du sende ein e-post til 

Til toppen