• Styrker trafikkovervåking på Svalbard med ny AIS-basestasjon

  11.09.2020 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et

 • AIS-basestasjon Svalbard

  Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket satte 13. september 2019 opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland utenfor vestkysten av Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon

 • Får nye radarer for utvidet sjøtrafikkovervåking på Vestlandet

  20.06.2018 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket la 16. mai inn bestilling på de første fem radarene for utvidet sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet. Innen 2022 skal sjøtrafikksentralenes tjenesteområder utvides til Sogn og Fjordane for

 • Besøk fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

  11.03.2014 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | Sjøtrafikkovervåking

  Tirsdag 11. mars besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Kystverket Vest i Haugesund. Digitalisering, forenkling og samhandling av maritime tjenester var noen av temaene under besøket.

 • Vestlandet

  27.11.2020 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking
 • Høring av nye trafikkseparasjonssystem

  20.10.2011 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om trafikkseparasjonssystem i Norges økonomiske sone. Høringsfrist: 1. april.

 • Ny radaravtale styrker sikker seilas for sjøfarende

  09.05.2018 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Onsdag 9. mai signerte Kystverket en rammeavtale med Kongsberg Norcontrol for levering, drift og vedlikehold av radarer til sjøtrafikksentraltjenesten. Avtalen har en potensiell totalverdi på opptil 250

 • Høring: Forslag til endring av rutetiltakene i økonomisk sone

  11.07.2019 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking
 • Nordmenn utvikler modell for trafikkstyring i Sørøst-Asia

  30.10.2013 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | Sjøtrafikkovervåking
 • Forbereder Urd

  25.12.2016 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  lostjenesten koordinerer og forbereder for trygg håndtering av skipstrafikken før ekstremværet Urd treffer Vestlandet