Hopp direkte til innhold

Kystverket legger til rette for økt sjøtransport

Kystverkets stamnettutredning omhandler 54 tiltak, der kostnadene i prisoverslag varierer fra tre millioner til 1,8 milliarder kroner. Samlet kostnad utgjør i overkant av fire milliarder kroner.

Målene for stamnettutredningen er sikkerhet og pålitelighet, fremkommelighet og effektivitet, miljø og beredskap og regional utvikling.

Eksempler på tiltak

Eksempler på aktuelle tiltak i Kystverkets stamnettutredning er innseilingen til Borg havn gjennom Hvaler, innseilingen til Oslo, innseilingen til Bodø, innseilingen til Grenland, Tjeldsundet og Stad skipstunnel. En faglig prioritering av tiltakene vil finne sted når transportetatene legger fram sin anbefaling i februar 2012.

Stort potensial

60 prosent av godstransporten går på sjøen. Sjøtransportens styrke er å kunne ta store godsmengder over lange strekninger. Stamnettutredningen til Kystverket legger opp til at sjøen skal kunne ta et større transportvolum.

Til toppen