Hopp direkte til innhold

Flere kartleverandører tilbyr digitale seilingsruter fra Kystverket

Kystverkets digitale seilingsruter i kartkatalogen til PRIMAR.
Foto: PRIMAR

Navigatører som abonnerer på elektroniske sjøkart fra PRIMAR, får i denne tjenesten nå også tilgang til Kystverkets digitale referanseruter for navigasjon.

Digitale seilingsruter fra Kystverket skal bidra til enklere ruteplanlegging for navigatører. Nå kan navigatører også abonnere på de digitale seilingsrutene til Kystverket fra sin kartleverandør, der de i dag får elektroniske sjøkart.

Når dette produktet nå er etablert, ser vi at andre aktører kan bruke rutene til nye tjenester som støtter sikker og effektiv skipsfart. Ved å tilby referanseruter for navigasjon som er kvalitetssikret av nasjonale myndigheter, bidrar vi til økt verdiskaping. Samtidig åpner det for at enda flere navigatører kan ta rutene i bruk, og at digitale ruter kan kombineres med ruter og ruteinformasjon fra andre land, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Kystverkets digitale seilingsruter er referanseruter til navigasjon. Rutene kan brukes ved planlegging av seilaser til norske havner, og er kvalitetssikret av nautikere og loser for fartøy opp til 150 meters lengde og ni meter dypgående.

I fremtiden tror Klingsheim at navigatører, som for eksempel skal seile fra New York til Oslo med stopp i Rotterdam og London, kan ta i bruk kvalitetssikrede ruter fra ulike land under planleggingen av hele seilasen.

En etterspurt tjeneste

Digitale ruter som kan brukes i elektroniske navigasjonssystemer (ECDIS/ECS) er en etterspurt tjeneste hos mange navigatører. I en brukerundersøkelse fra 2020 svarte 43 prosent av brukerne av Kystverkets rutetjeneste, at den beste måten å tilgang til referanseruter for navigasjon var via kartleverandører.

PRIMAR leverer elektroniske sjøkart fra hele verden. Ved å inkludere Kystverkets seilingsruter i PRIMAR sin portefølje, kan produktet bli tilgjengelig for enda flere enn i dag. Navigatører i Kina, India og Brasil kan nå også få digitale seilingsruter til norske havner hos sin kartleverandør.  I dag leverer PRIMAR norske elektroniske sjøkart til i overkant av 5000 nasjonale og internasjonale fartøy. 

Det å inkludere de anbefalte rutene i PRIMAR tjenesten ser vi på som en stor verdiøkning for fartøyene som seiler i norsk farvann. Et fartøy som abonnerer på elektroniske kart i Norge vil nå enkelt kunne få tilgang til aktuelle ruter innenfor sitt seilingsområde, samt også automatisk få oppdaterte ruter levert, sier direktør Hans Christoffer Lauritzen i PRIMAR.

Digitale ruter kan bli en integrert del av seilasen

Integrasjon av digitale seilingsruter og elektroniske sjøkart er i tråd med e-navigasjon, en global strategi som anbefaler digitalisering og automatisert utveksling av informasjon mellom skip og myndigheter.

Gjennom den digitale rutetjenesten får sjøfarende mer tilrettelagt informasjon om sin seilas, der både kvalitetssikrede ruter og ruteinformasjon blir mye mer tilgjengelig for et fartøy under hele seilasen fra utreisehavn til destinasjon. Dette skal bidra til sikrere og mer effektiv sjøtransport.

‒ Vi ser at bruk av digitale seilingsruter på sikt også kan bidra til miljøgevinst i form av mindre drivstoffbruk, blant annet ved å inkludere informasjon om tilgang på fornybart drivstoff i norske havner, påpeker Klingsheim. 

Tilbyr åpne data

Kystverkets digitale rutetjeneste routeinfo.no er bygget på deling av data med åpne lisenser, i tråd med Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Det betyr at dataene kan tas inn i kommersielle tjenester og produkter, slik at navigatører kan få ruter og informasjon fra en rekke kilder direkte inn i plattformer og formater som brukes på skipsbroa.

‒ PRIMAR er stolt av å være de første som støtter rutetjenesten direkte ut til navigatører, og ønsker også etter hvert å kunne tilby ruter fra andre land. At dette er mulig å få til i fremtiden har Kystverket nå staket ut kursen for også internasjonalt. Tjenestene etablert viser også hvordan et tett og viktig samarbeid på tvers av maritime organisasjoner kan bidra til mer sikker og tryggere navigasjon i norske farvann, avslutter Lauritzen.

Snart i mål med landsdekkende ruter

I routeinfo.no tilbyr Kystverket i dag 528 digitale seilingsruter til navigatører som planlegger seilas til havner mellom Oslofjorden og Andøya i Nordland. I løpet av 2021 skal rutetjenesten bli landsdekkende med enda flere ruter helt opp til russergrensa, og Svalbard.

‒ Lanseringen av en komplett, landsdekkende rutetjeneste skulle opprinnelig skje i januar, men testing og kvalitetssikring av nye ruter er blitt noe utsatt på grunn av koronapandemien, sier Klingsheim.

Fra routeinfo.no kan navigatører laste ned gratis ruter for god og effektiv ruteplanlegging i forkant av en seilas. Rutene kan lastes direkte inn i kartsystemet om bord på de fleste nyttefartøy (se videoveiledning her).

Tjenesten gir også tilgang til lokale forskrifter som gjelder under seilasen til de enkelte havner, i tillegg til seilingsdistanser og VHF-kanaler for sjøtrafikksentralområdene som er lagt inn på aktuelle waypoints i rutene. Dette er informasjon som i dag ligger spredt i ulike kart og publikasjoner. Seilingsruter og ruteinformasjon er kvalitetssikret av nautikere og loser i Kystverket.

Til toppen