• Får nye radarer for utvidet sjøtrafikkovervåking på Vestlandet

  20.06.2018 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket la 16. mai inn bestilling på de første fem radarene for utvidet sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet. Innen 2022 skal sjøtrafikksentralenes tjenesteområder utvides til Sogn og Fjordane for

 • Sjekk flytevesten 26. mai!

  24.05.2018 | Artikkel | Fritidsbåt | News

  ikke har gjort det før i år, bør lørdag 26. mai være dagen du husker å sjekke den oppblåsbare flytevesten din. Denne dagen kan du få hjelp til både å sjekke og å få byttet deler, slik at den fungerer som

 • Kontakt losoldermannskapene

  29.11.2018 | Artikkel |

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Kontakt oss

  14.02.2020 | Artikkel | Havner og farleder
 • Ny radaravtale styrker sikker seilas for sjøfarende

  09.05.2018 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Onsdag 9. mai signerte Kystverket en rammeavtale med Kongsberg Norcontrol for levering, drift og vedlikehold av radarer til sjøtrafikksentraltjenesten. Avtalen har en potensiell totalverdi på opptil 250

 • 2,6 milliarder til Kystverket

  08.10.2018 | Artikkel | News

  I forslag til Statsbudsjett for 2019 blir Kystverket tilgodesett med 2,6 milliarder kroner til arbeidet med sikrere og mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel og forurensningsberedskap.

 • Oljeskadd sjøfugl observert langs Finnmarkskysten

  23.04.2018 | Artikkel | Beredskap | News

  siste uken  har det blitt observert oljeskadet sjøfugl på fire lokasjoner langs Finnmarkskysten. Kystverket forsøker nå å finne ut hvor oljeforurensningen kommer fra. Oppdatert informasjon 23.04.2018 kl

 • Nytt hybridfartøy levert til Kystverket

  13.12.2018 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Førre veke vart OV Ryvingen, Kystverkets nye multifunksjonsfartøy, levert frå Fitjar Mekaniske Verkstad. Fartøyet er miljøvennleg og innovativt, og særs godt eigna til både oljevernaksjonar og det daglege

 • Stadig flere er ute i fritidsbåt

  20.04.2018 | Artikkel | Fritidsbåt | News

  fritidsbåter i Norge, viser Båtlivsundersøkelsen 2018. I den komme det også frem at stadig flere bruker flytevest, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2012.

 • Fjerna gamle dieseltankar frå Storholmen fyr

  10.08.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Kystkultur | News

  Denne veka har mannskap på Kystverkets farty Oljevern 01 fjerna gamle dieseltankar frå Storholmen fyr.