• Lostjenesten fyller 300 år

  25.05.2020 | Artikkel | Kystkultur | Los | News

  Den 29. april 2020 markerer lostjenesten hele 300 år i tjeneste for å gi skipstrafikken en sikker seilas langs norskekysten. 

 • Etterlyser ny teknologi for å sikre GNSS-signaler

  23.09.2020 | Artikkel | Los | News

  Vil du være med og utvikle nye støtteverktøy for lostjenesten? Da bør du bli med på dialogkonferansen 28. sept.

 • Forbereder Urd

  25.12.2016 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Sjøtrafikksentralene og alle deler av lostjenesten koordinerer og forbereder for trygg håndtering av skipstrafikken før ekstremværet Urd treffer Vestlandet. 

 • Kontakt losoldermannskapene

  29.11.2018 | Artikkel |

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Losene låner ut leilighetene til evakuerte på Svalbard

  20.01.2016 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket

  forbindelse med lørdagens tragiske hendelse på Svalbard har Lostjenesten i Troms og Finnmark satt losleilighetene i Longyearbyen til disposisjon for befolkningen.

 • Mulig streik kan påvirke lostjenesten

  04.04.2018 | Artikkel |

  Dersom det blir streik i privat sektor ifm lønnsoppgjøret, kan det gi konsekvenser for driften av lostjenesten fra 8. april.

 • Storsamling diskuterer morgendagens lostjeneste

  08.03.2017 | Artikkel | Los | News

  norske lostjenesten for første gang samlet til driftsmøte. Loser, losoldermenn, losformidlere og ulike stabsfunksjoner skal diskutere aktuelle problemstillinger omkring dagens og fremtidens lostjeneste.

 • Robot skal fakturere losoppdrag

  13.02.2018 | Artikkel | Los | News

  Lostjenesten har tatt i bruk et robotisert program som skal fakturere nesten halvparten av alle losoppdrag, tilsvarende 21.000 oppdrag i året. For mange av Kystverkets brukere betyr det kortere ventetid

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Vil du bli los?

  07.06.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for