• – For mange dør i fritidsbåtulykker

  28.06.2017 | Artikkel | News | Om Kystverket | Regelverk | Umistelig

  Kystverket ønsker å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. – Bruk redningsvest og tilpass farten, oppfordrer kystdirektør Kirsti Slotsvik

 • – Vis hensyn og avpass farten til sjøs

  17.06.2016 | Artikkel | Om Kystverket | Regelverk | Umistelig

  kampanjen #Umistelig ønsker Kystverket å minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelige for noen, og derfor bør være forsiktigere på sjøen. Bruk redningsvest og tilpass farten, oppfordrer

 • Kystverkets leiargruppe

  03.02.2020 | Artikkel | Om Kystverket

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Kystverket vant fram i rettstvist om sjømerke

  07.06.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Om Kystverket

  Kystverket har fått medhold av Hålogaland lagmannsrett i tvisten om oppføring av et navigasjonsmerke utenfor Ørnes i Meløy kommune. Tvisten sto mellom entreprenøren Arctic Seaworks og Kystverket, der entreprenøren

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Ny avdelingsdirektør for kystforvaltningsavdelingen

  03.07.2015 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | Om Kystverket

  Tønnessen (44) blir ny avdelingsdirektør for Kystforvaltningsavdelingen i Kystverket. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kystverket rederi.

 • Høring av endringer i lospliktforskriften

  18.11.2016 | Artikkel | Los | Om Kystverket

  bruk av farledsbevis. Farledsbevis utstedes for enkeltfarleder eller for større områder av kysten. Kystverket har nå på høring forslag til endringer i dette kapittelet.

 • Skipspasseringer

  29.05.2020 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking
 • Våre beredskapsressursar og tiltak sikra miljøet

  23.02.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern | Om Kystverket | Skipsvrak
 • Nytt sommertokt med Gamle Oksøy

  10.07.2019 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket