• Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

  02.01.2017 | Artikkel | Farledsbevis | Los | News

  som gir endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis flere steder langs kysten fra Vestlandet og nordover.

 • Samarbeider om helikopterbruk

  22.01.2021 | Artikkel | Los | News

  Politiet og Kystverket har signert en avtale som gjør at Politiet kan benytte seg av Kystverkets loshelikoptertjeneste i en nødsituasjon.

 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Fornyer kontrakten med Lufttransport AS

  09.11.2012 | Artikkel | Los

  Kystverket inngår ny kontrakt med Lufttransport AS om tilbringertjeneste av los med helikopter til skipstrafikken til olje- og gass terminalene på Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhamna og Melkøya.

 • Særavtalen for losbåtførarar

  30.12.2011 | Artikkel | Los
 • Høring av endringer i lospliktforskriften

  18.11.2016 | Artikkel | Los | Om Kystverket

  bruk av farledsbevis. Farledsbevis utstedes for enkeltfarleder eller for større områder av kysten. Kystverket har nå på høring forslag til endringer i dette kapittelet.

 • Forbereder Urd

  25.12.2016 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  lostjenesten koordinerer og forbereder for trygg håndtering av skipstrafikken før ekstremværet Urd treffer Vestlandet

 • Farledsbevisassessor

  12.03.2021 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk
 • Ny leverandør skal frakte losene

  01.04.2016 | Artikkel | Los

  driften av losbåttjenesten på Hvasser og Skipstandsand. Innen 1. juni skal NLT ha overtatt alle Kystverkets losbåtstasjoner og losbåter.