• Ser på transportlogistikk i Nordsjøen

  16.12.2013 | Artikkel |

  Kystverket deltar i EU-prosjektet ACCSEAS som ser på e-navigasjonsløsninger som kan bidra til å forbedre trafikklogistikken til og fra større havner i Nordsjøregionen. Prosjektet er med å bygge grunnlaget

 • Foreslår miljørabatt for gassdrevne skip

  17.11.2014 | Artikkel |

  Kystverket har i forslag til avgiftssatser for 2015 foreslått å innføre 50 prosent rabatt i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. For et lasteskip på 9000 bruttotonn

 • Oppstart av utdypingsarbeid

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • Fjernet eierløst blåskjellanlegg

  06.07.2013 | Artikkel |

  Kystverket måtte nylig fjerne et eierløst blåskjellanlegg nord for Stavanger. Det 250 meter lange anlegget utgjorde en fare for skipstrafikken i området.

 • Avverget ulykke

  29.06.2011 | Artikkel |

  maskinproblemer utenfor Rogalandskysten. Effektiv trafikkovervåking og god kommunikasjon mellom Kystverkets trafikksentraler førte til at fartøyet ble trygt eskortert inn mot Stavanger ved hjelp av tre slepebåter

 • #umistelig øyeblikk fra Geirangerfjorden

  19.07.2013 | Artikkel |
 • Forsinkelser for tømming av "Bittern"

  13.10.2011 | Artikkel | Akutt forurensning

  Kystverket og Frank Mohn AS har møtt flere utfordringer knyttet til tømmingen av HMS "Bittern". På grunn av dette kan fremdriften i prosjektet bli forsinket i opptil to uker. Hittil er tank nummer åtte

 • Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017

  23.11.2017 | Artikkel | News

  Torsdag 7. september samlet Kystverket, ITS Norge og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo bredden av norsk og maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere

 • Utvider digital rutetjeneste til Sørlandet og Sør-Vestlandet

  03.06.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News

  Kystverket lanserer 3. juni utvidet digital rutetjeneste for skip som trafikkerer havner mellom Sandefjord og Haugesund. Tjenesten gir kommersielle fartøy tilgang på kvalitetssikret og anbefalt ruteinformasjon

 • Vedtatte nødhavner langs sørøstlandet

  18.04.2013 | Artikkel | Akutt forurensning