• Overtar ansvar for AIS utveksling i Nordsjøen og Østersjøen

  14.12.2016 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  nyttår overtar Kystverket koordineringsansvaret for to nye regionale AIS datasentre som utveksler AIS data mellom land som grenser mot Nordsjøen og Østersjøen. I dag ivaretar Kystverket på vegne av no

 • Presiseringer om Stad skipstunnel

  11.10.2011 | Artikkel |

  Etter omtale i mediene om konseptvalgutredningen (KVU) av Stad skipstunnel, ser Kystverket det som viktig å komme med noen presiseringer

 • Opning av Stamsund hamn

  10.10.2011 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner

  utbetra fiskerihamna i Stamsund i Nordland. Både kommunen og fylket er særs nøgde med det arbeidet Kystverket har gjort i Stamsund.

 • Ti år med regionalt EU-samarbeid

  30.04.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  For ti år sidan i april inngjekk Kystverket ein avtale med EU sin sjøsikkerheitsorganisasjon EMSA om å etablere eit AIS-datasenter for koordinering av trafikkdata i Nord-Atlanteren. Sidan den gang har

 • 2,6 milliarder til Kystverket

  08.10.2018 | Artikkel | News

  I forslag til Statsbudsjett for 2019 blir Kystverket tilgodesett med 2,6 milliarder kroner til arbeidet med sikrere og mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel og forurensningsberedskap.

 • Kvitsøy sjøtrafikksentral er blitt fornyet

  12.06.2014 | Artikkel |
 • Fakta om «Arktisk Beredskapssenter»

  01.12.2017 | Artikkel | Beredskap | News | Oljevern

  Flere medier har i dag, fredag 1. desember, publisert at Kystverket vil legge et «Arktisk beredskapssenter» til Horten. Dette medfører ikke riktighet. For unngå flere misforståelser og feil informasjon

 • U-864: Sjømaten er fortsatt trygg

  21.03.2018 | Artikkel | Beredskap | News | U-864

  av krabbe er det ikke funnet forhøyede nivåer av kvikksølv i sjømatprøver tatt ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje.  Det viser en nylig publisert rapport fra Havforskningsinstituttet.

 • Det merkes langs hele kysten

  25.02.2016 | Artikkel | Farled, fyr og merker | News | Rederi

  Kystverket rederi er godt i gang med å få på plass merkene i ”Merk skjæret”-kampanjen, og planer for det videre arbeidet er lagt. I alt skal 100 farlige skjær og grunne merkes.

 • Ny algoritme skal varsle om ulykkesrisiko

  02.03.2020 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket tester en ny digital algoritme som gir automatisk varsling om seilaser med høy ulykkesrisiko. Under testperioden skal algoritmen analysere alle seilaser fra Kristiansand til Molde ‒ før den