• Neste generasjon sjømerker

  21.10.2013 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  Kystverket har utviklet et nytt sjømerke, og videreutviklet et annet sjømerke, som etter hvert vil bli å finne langs hele kysten. De første merkene i ordinær bruk er nå satt ut ved Sandsøya i Møre og Romsdal

 • Den statlige aksjonen er avsluttet

  09.04.2021 | Artikkel | Havner og farleder | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking
 • Flere akutte forurensningshendelser i 2016

  03.05.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern

  har vært en økning i antall uønskede hendelser, og antall grunnstøtinger er fortsatt høyt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

 • Skipspasseringer

  29.05.2020 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking
 • Automatisk strømvarsel på plass i Saltstraumen

  19.09.2017 | Artikkel | Maritim infrastruktur | Maritime tjenester | Meldings- og informasjonstjenester | News
 • Full City

  14.02.2017 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Feirer med lys i fyret

  19.05.2020 | Artikkel | Kystkultur | Meldings- og informasjonstjenester | News
 • Vil bygge ut maritim trafikkovervåkning rundt Svalbard

  07.02.2017 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket skal starte utbygging av landbaserte AIS-basestasjoner på Svalbard. – Det vil styrke overvåkingen av sjøtrafikken, forteller avdelingsdirektør for Sjøsikkerhet i Kystverket, Arve Dimmen. 

 • Slepefartøy reddet havarist i full storm

  11.12.2013 | Artikkel |

  I forrige uke gjennomførte Kystverkets slepefartøy "Normand Jarl" en krevende redningsaksjon i full storm utenfor Bodø.

 • Sjømerke rent i senk

  17.08.2012 | Artikkel |