• Slepefartøy reddet havarist i full storm

  11.12.2013 | Artikkel |

  I forrige uke gjennomførte Kystverkets slepefartøy "Normand Jarl" en krevende redningsaksjon i full storm utenfor Bodø.

 • Obligatorisk båtførerprøve og fartsgrenser til sjøs

  16.06.2014 | Artikkel |

  Fritidsbåtsesongen er i gang, og Kystverket tillater å minne om at det fra 1. mai 2010 har vært obligatorisk båtførerbevis for alle som er født etter 1. januar 1980. Tiltaket er innført for å forebygge

 • Forbereder seg på hektisk cruisesesong

  28.04.2017 | Artikkel | Los | News

  Cruisesesongen er allerede i gang og det tegner til å bli nok et rekordår for anløp i norske havner. Kystverkets lostjeneste er vel forberedt på jobben som venter.

 • Fikk pris for internasjonal innsats

  30.07.2015 | Artikkel |

  Kystverket har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av e-navigation i FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Under den europeiske konferansen "e-navigation − e-maritime" som ble arrangert i den bulgarske havnebyen

 • Hva skal vi gjøre?

  24.10.2019 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Statsbudsjettet

  I prosjektet "Innseiling Ålesund" skal Kystverket forbedre innseilingen til Ålesund ved å fjerne flere grunner i Aspevågen utenfor byen. Samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres.

 • Nytt sommertokt med Gamle Oksøy

  10.07.2019 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket
 • U-864: Mattilsynet opphever advarsel om sjømat

  16.06.2015 | Artikkel |
 • Vidare arbeid med miljøtiltak ved vraket av U-864

  26.04.2013 | Artikkel | Akutt forurensning | U-864
 • Bølge- og strømvarsel

  07.05.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  Kystverket har en bølge- og strømvarslingstjeneste på barentswatch.no. Informasjonen den gir skal gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Siden mai 2017 har tjenesten dekket

 • Skal teste e-navigasjon i Singapore

  10.04.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har signert en intensjonsavtale med singaporske havnemyndigheter (MPA) og Kongsberg Norcontrol om å samarbeide med utvikling og testing av e-navigasjonstjenester i Singapore. Samarbeidet skjer