• Spennende diskusjoner om utvikling i nord

  20.09.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner | Havner og farleder | Kalenderhendelse | Maritim infrastruktur | News
 • Obligatorisk båtførerprøve og fartsgrenser til sjøs

  16.06.2014 | Artikkel |

  Fritidsbåtsesongen er i gang, og Kystverket tillater å minne om at det fra 1. mai 2010 har vært obligatorisk båtførerbevis for alle som er født etter 1. januar 1980. Tiltaket er innført for å forebygge

 • Forbereder seg på hektisk cruisesesong

  28.04.2017 | Artikkel | Los | News

  Cruisesesongen er allerede i gang og det tegner til å bli nok et rekordår for anløp i norske havner. Kystverkets lostjeneste er vel forberedt på jobben som venter.

 • forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

  04.07.2011 | Artikkel |
 • Jubileumsmarkering for Runde fyrstasjon

  22.08.2017 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Kystkultur | News
 • Har utvidet nettverk for sjøtrafikkovervåking på Svalbard

  24.09.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har i samarbeid med Kongsberg Seatex etablert seks nye vind- og soldrevne AIS-basestasjoner på Svalbard. De nye basestasjonene gjør det mulig å se skipsbevegelser til enhver tid utenfor nordvest-

 • Arrangerte nasjonal konferanse om e-navigasjon

  16.06.2014 | Artikkel |

  Innovasjonskonferansen e-nav.no 2014 ble 12. – 13. juni arrangert i Oslo i regi av Kystverket, Arkitektur- og designhøgskolen og ITS Norge. Konferansen som ble gjennomført for første gang i år er tenkt

 • Nasjonalt

  28.05.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  e-navigasjonsløsninger som skal testes ut og implementeres globalt innen 2019. Fra myndighetssiden i Norge er det Kystverket og Sjøfartsdirektoratet som legger til rette for utvikling av e-navigasjon nasjonalt.

 • Nasjonalt

  05.03.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  e-navigasjonsløsninger som skal testes ut og implementeres globalt innen 2019. Fra myndighetssiden i Norge er det Kystverket og Sjøfartsdirektoratet som legger til rette for utvikling av e-navigasjon nasjonalt.

 • Stor prosjektportefølje med tiltak under 100 millionar kroner

  26.03.2021 | Artikkel | News | NTP

  større farvasstiltak, men som har ein gjennomføringskostand på mindre enn 100 millionar kroner. Kystverket har per i dag ein portefølje på 44 tiltakspakkar under 100 millionar kroner.