• Stormskadet molo på Melbu

  17.03.2014 | Artikkel |

  Ekstremværet Kyrre har slått hardt fra seg i Nordland, og Kystverket har fått rapportert inn skader på moloen som skjermer Melbu havn.

 • Endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

  02.01.2017 | Artikkel | Farledsbevis | Los | News

  som gir endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis flere steder langs kysten fra Vestlandet og nordover.

 • Samarbeider om helikopterbruk

  04.07.2016 | Artikkel | Los | News

  Politiet og Kystverket har signert en avtale som gjør at Politiet kan benytte seg av Kystverkets loshelikoptertjeneste i en nødsituasjon.

 • Første #umistelig-vinner

  19.07.2013 | Artikkel |
 • Øver oljevernberedskap i Vestfjorden

  21.05.2014 | Artikkel |

  Økende skipstrafikk gjennom de miljøsårbare områdene av Vestfjorden og Ofotfjorden er en del av bakgrunnen for en oljevernøvelse som gjennomføres i området denne uken.

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Innspillsmøter om revisjon av havne- og farvannsloven

  04.02.2015 | Artikkel |

  Kystverket og Samferdselsdepartementet inviterer til regionale innspillsmøter i forbindelse med revisjon av havne- og farvannsloven. (NB! Ny dato for Oslo-møtet)

 • Høring av nye trafikkseparasjonssystem

  20.10.2011 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om trafikkseparasjonssystem i Norges økonomiske sone. Høringsfrist: 1. april.

 • Bygger ny molo i Austevoll

  17.03.2014 | Artikkel |

  Kystverket starter 7. april 2014 utbygging av en ny molo i Austevoll kommune i Hordaland for å legge til rette for økt fiskerinæring og industrivirksomhet. Arbeidene starter opp i april og skal ferdigstilles

 • Vannkvalitet

  16.06.2016 | Artikkel |