• Fjerner eierløst blåskjellanlegg

  13.07.2015 | Artikkel |

  Kystverket skal fjerne et forlatt blåskjellanlegg ytterst i Aurlandsfjorden i Lærdal komune. Anlegget har slitt seg og driver i fjorden.

 • Høring: Forslag til endring i lospliktforskriften

  05.09.2014 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til endring av lospliktforskriften § 5. Utkastet foreslår flere lospliktfrie områder og nye losbordingsfelt.

 • Samarbeider om helikopterbruk

  22.01.2021 | Artikkel | Los | News

  Politiet og Kystverket har signert en avtale som gjør at Politiet kan benytte seg av Kystverkets loshelikoptertjeneste i en nødsituasjon.

 • Øver oljevernberedskap i Vestfjorden

  21.05.2014 | Artikkel |

  Økende skipstrafikk gjennom de miljøsårbare områdene av Vestfjorden og Ofotfjorden er en del av bakgrunnen for en oljevernøvelse som gjennomføres i området denne uken.

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Styrker slepeberedskapen langs hele kysten

  30.08.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern

  Kystverket har inngått nye kontrakter med flere rederier for slepeberedskapen langs kysten, og har dermed styrket den tekniske beredskapsevnen.

 • Første #umistelig-vinner

  19.07.2013 | Artikkel |
 • Pangåpning for Lepsøyrevet

  21.09.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • Endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

  02.01.2017 | Artikkel | Farledsbevis | Los | News

  som gir endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis flere steder langs kysten fra Vestlandet og nordover.

 • Losstasjon i Florø

  12.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket etablerer 1. januar 2011 en permanent losstasjon i Florø. Losstasjonen vil på sikt bli bemannet med seks personer.