Hopp direkte til innhold

Regelverk for farledsbevis

Farledsbevisordningen er hjemlet i Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften).

Lospliktforskriften

Lospliktforskriften er fra og med 01.07.2020 endret og ligger ute i en oppdatert utgave.

Lospliktforskriften - FOR-2020-06-30-1435 fra 01.07.2020

De viktigste endringene er:

 • Offshorefartøy kan bruke farledsbevis klasse 3 ved frakt av begrensede mengder farlig flytende stoff.
 • Åpner for bruk av simulator for å oppfylle erfaringskrav farledsbevis klasse 2/3 og for å fornye farledsbevis klasse 1 og 2/3.
 • Kystruten Bergen-Kirkenes gjøres lospliktig (fra 01.01.2021).
 • Skoleskip og fredede fartøyer gjøres lospliktig.
 • Slep av oljelenser inkluderes.
 • Forflytning i havn inkluderer ankringsplass og DP venteposisjon.
 • Endringer i erfaringskrav farledsbevis klasse 1.
 • Lengdegrense for maks tillat slep med farledsbevis økes fra 75 til 100 meter, unntatt i klasse 1 leder.
 • Farledsbevis kan benyttes på mindre gasstankere.

Kontakt farledsbevisenheten

Har du problemer med søknad, spørsmål om ordningen eller ønsker å vite hva som er praksis rundt farledsbevisordningen?

Dersom du ikke finner informasjonen du er på jakt etter på disse sidene, kan du kontakte våre saksbehandlere på følgende måter:

Epost:  eller 

Telefonnummer: 07847

Åpningstider:

 • september til 14. mai: Mandag til fredag 08:00 - 15:45
 • mai til 14. september: Mandag til fredag 08:00 - 15:00

Havne- og farvannsloven

Ny havne- og farvannslov ble vedtatt 21. juni 2019 og gjelder fra 1. januar 2020. Loven erstatter havne- og farvannslov (2009) og loslov (2014) og består av en farvannsdel og en havnedel. 

Havne- og farvannsloven

Til toppen