Hopp direkte til innhold

Farledsbevis

Farledsbevis utstedes av Kystverket og gir navigatører lov til å seile uten los i et spesifikt farvann.

Prøver med los og assessorkurs

Farledsbevisprøver (klasse 1 og 2) utføres som normalt.

Assessorkurs arrangeres som normalt.

 • Scroll ned til "Kurs og Arrangementer" for påmelding. OBS!! Husk å lese gjennom krav for å delta før påmelding.
 • Farledsbevisprøve

  Navigatører må avlegge en farledsbevisprøve for å få farledsbevis klasse 1, 2 eller 3.
 • Søk om farledsbevis

  Navigatører kan søke om nytt, utvidet eller endret farledsbevis i systemet SafeSeaNet Norway.
 • Losplikt på Svalbard

  Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder også på Svalbard.
 • Om farledsbevis

  Farledsbevisordningen er en myndighetskontroll av navigatørens erfaring, kompetanse og ferdigheter i et spesifikt farvann.
 • Regelverk for farledsbevis

  Farledsbevisordningen er hjemlet i Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften).
 • Farledsbevisavgift

  Farledsbevisavgiften er gjeldende ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for utstedelse av nytt farledsbevis, samt ved fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis.
 • Farledsbevisavgift

  Farledsbevisavgiften er gjeldende ved gjennomføring av en praktisk og teoretisk prøve for utstedelse av nytt farledsbevis, samt ved fornying, endring eller utvidelse av farledsbevis.
 • Farledsbevistjenesten

  Har du problemer med søknad, spørsmål om ordningen eller ønsker å vite hva som er praksis for farledsbevis?
Til toppen