Hopp direkte til innhold

Kystinfo

Kystinfo viser en samling kartlag med data og informasjon om marine og maritime interesser.

På kystinfo.no finner du Kystverkets egne kartdata og informasjon fra en rekke andre dataeiere. I tillegg vises nasjonale datasett om natur- og kulturverdier samt eiendomsinformasjon hentet fra andre statlige etater.

Informasjonen er i utgangspunktet åpent for alle, og det store tilfanget av kartdata gir gode muligheter for å se hva som finnes av stedfestet informasjon innenfor brukernes nærområde eller fagfelt. I tillegg til å kunne se på data og tilhørende metainformasjon, har man også mulighet for å tegne inn (digitalisere) egne objekter i kartet og benytte dem som element i egne kart i kombinasjon med andre tema.

Nedlasting av geodata

Kystverkets geodata kan lastes ned gjennom kartløsningen Kystinfo, men er også tilgjengelige for nedlasting fra kartportalen Geonorge

I nedlastingsmodulen i Kystinfo kan du velge datasett og utforske dataene visuelt i kartet før du laster dem ned. Filformat som tilbys er SOSI, Esri Shape, ESRI Filegeodatabase, Google Earth KML, GML og GeoJSON. Løsningen støtter også eksport til samtlige koordinatsystem som kreves av Norge digitalt. Du kan velge å laste ned komplette landsdekkende datasett, data for fylke/kommune eller egendefinert område ved å tegne avgrensning selv i kartet.

Alle kan fritt bruke våre geodata som tilbys gjennom denne nedlastingsløsningen. Bruk skal imidlertid skje innenfor rammene av Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Brukerbehov

Kystinfo brukes innen de aller fleste fagområdene i Kystverket, og Kystverkets Geodatatjeneste utvider stadig funksjonaliteten for bedre å dekke brukerbehovene.

Forespørsel om tildeling av brukernavn/passord, behov for kursing, spørsmål og merknader sendes .

  • MarU

    Kystverkets modell for estimering av maritime utslipp.

Til toppen