Hopp direkte til innhold

Stad skipstunnel

Vi skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel! Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområda), 50 meter høg og med ei bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten og Hurtigruten vil kunne få ein sikker seglas forbi det utfordrande Stadlandet.

Stad skipstunnel - fra Moldefjorden
Slik kan skipstunnelen og områdene rundt se ut når den står ferdig om noen år. Illustrasjonen viser portalen i Kjøde − i den østlige enden av skipstunnelen. Flere bilder i Kystverkets mediebank, https://kystverket.fotoware.cloud/

Nyhetssaker om Stad skipstunnel

Fakta Stad skipstunnel

Bilder viser hvor seillingsledene går, og hvor Stad skipstunnel vil bli bygd

STAD SKIPSTUNNEL

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og mer forutsigbar regularitet for skipstrafikken forbi Stad.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter for selve tunnelløpet - 2200 meter fra tuppen av entringskonstruksjon på den ene siden til tuppen av entringskonstruksjon på den andre siden
 • Lengde inkl. ledekonstruksjoner og portal: ca 2200 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 5,4 millioner kubikkmeter med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 2,8 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 5 år

BYGGINGEN

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 ble Stad skipstunnel lagt inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,8 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2).
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering.
 • I februar 2021 fikk Kystverket oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet som ga grønt lys for oppstart av forarbeidet for byggingen. I mars la departementet frem proposisjonen til Stortinget om byggingen. 
 • Ofte stilte spørsmål – med svar

  Er det noe du lurer på om Stad skipstunnel? Her har vi samlet en del spørsmål som vi ofte får, samt svarene på spørsmålene. Klikk på spørsmålet, så dukker svaret opp.
 • Bakgrunn, utredninger og bilder

  Her finnere dere de aktuelle utredningene og rapportene for Stad skipstunnel, i tillegg til bakgrunnsinformasjon og relevante bilder/illustrasjoner.
 • Kontaktpersonar

  Treng du å kome i kontakt med nokon om Stad skipstunnel? Her finn du kontaktinformasjonen til prosjektleiar og ansvarleg for kommunikasjon og samfunnskontakt.
 • Nabokontakt

  Her samler vi informasjon som er rettet mot dem som bor tett på det som vil være anleggsområdene i forbindelse med byggingen av Stad skipstunnel.
Filmen viser historien bak Stad skipstunnel, fra vikingenes tid og fram til i dag. Den tar for seg grunnlaget for verdens første skipstunnel og ser på hvilke gevinster og muligheter tunnelen vil gi når den står ferdig. Publisert
Til toppen