Hopp direkte til innhold

Kystverkets prosjektportefølje av farvannstiltak

Kystverket har til enhver tid mange farvannstiltak som er i ulike prosjektfaser, både på idé-stadiet, under planlegging og i gjennomføringsfasen.

Noen av tiltakene i Kystverkets prosjektportefølje er oppdrag som utvikler transportinfrastrukturen og er navngitt og besluttet gjennomført i Nasjonal transportplan (NTP). Andre tiltak er vedlikeholdstiltak i eksisterende infrastruktur.

Til toppen