Hopp direkte til innhold

Los

Rundt 300 loser i Kystverkets lostjeneste sørger for sikker seilas langs norskekysten, 24 timer i døgnet – hele året.

 • Lostjenesten

  Kystverkets lostjeneste bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet.
 • Bestille los

  Du kan bestille los elektronisk i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.
 • Losplikt

  Hovedregelen er at alle fartøy på 70 meter eller mer og passasjerfartøy på 50 meter eller mer er lospliktige.
 • Losplikt på Svalbard

  Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder også på Svalbard.
 • Losformidling

  Losformidlingssentralene er skipsfartens kontaktpunkt ved seilas til og fra norske havner og i transitt langs kysten.
 • Lokale begrensninger

  Lostjenesten har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert oppdrag.
 • Vil du bli los?

  Er du navigatør med en viss fartstid og erfaring kan du søke om å bli tatt opp i Kystverkets eget losopplæringsprogram.
 • Helsekrav for loser

  Loser og losaspiranter må ha gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å kunne jobbe som los. Her finner du informasjon om regelverket, skjema som skal brukes under helseundersøkelse, og ofte stilte spørsmål.
 • Tilbringertjenester

  Kystverket tilbyr to alternativer for transport av los til og fra fartøy, med losbåt og helikopter.

Relatert innhold

Fakta om lostjenesten

• Losen tilfører skip som skal anløpe eller forlate norske havner den nødvendige farvannskompetansen, maritim kompetanse og erfaring for å sikre seilasen i norske farvann.
• Losen gir skipsføreren om bord støtte og råd om sikker navigasjon og manøvrering av skipet.
• Kapteinen har alltid det fulle ansvaret for skipets sikkerhet, også med los om bord.
• Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.
• Lostjenesten utfører årlig rundt 40 000 oppdrag.
• Kystverket har omlag 300 loser i tjeneste, stasjonert ved 25 losstasjoner langs Norskekysten.

Kart over lostjenesten

 

Kart over norske losstasjoner og losoldermannskap
Til toppen