Hopp direkte til innhold

Istjenesten i Norge

Gjenfrosne eller isete farvann og ising på fartøy kan skape utfordringer for skipstrafikken.

Når minusgradene blir mange og kulda vedvarer, kan det føre til at det tetner til med is i fjordarmer og smale sund langs norskekysten.

Både Kystverket og kystkommunene har ansvar for nødvendig isbryting.

Kystverkets ismeldingstjeneste

Kystverket overvåker og melder issituasjonen fra svenskegrensen til Kirkenes i hele vintersesongen. Historisk er isproblematikken størst i Sør-Norge, grunnet ulike meteorologiske/oceanografiske forhold og lave vintertemperaturer.

Kystverkets istjeneste har to hovedoppgaver:

  1. Gi skipsfarten oppdatert informasjon om isforholdene i norske farvann fra svenskegrensen til Kirkenes. Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på kystverket.no fra 1. desember til 31. mars.
  2. Koordinere ressurser i statens ansvar for aktiv isbryting i hoved- og bileder, utenfor kommunalt sjøområde.

Ismeldingtjenesten er avhengig av tett samarbeid med eksterne parter, som havner, terminaler og øvrige sjøfarende. Innleide fartøyer som bryter is i de enkelte områder er også en viktig kilde til oppdatert info. Alle parter oppfordres til å melde inn issituasjonen jevnlig når forholdene tilsier dette. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled sist oppdatert 01.12.2023.

AA1 0/// Sekken (Halden).Isfritt. 28.11.2023
AA2 0/// Singlefjorden (Halden).Isfritt. 28.11.2023
AA3 1/// Svinesund - Halden (Halden).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is. 28.11.2023
AA4 0/// Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
AA5 0/// Struten (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
AA6 0/// Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.2023
BB1 0/// Østerelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.2023
BB2 0/// Leira (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.2023
BB3 0/// Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.2023
BB4 0/// Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
BB5 0/// Verlebukta (Moss).Isfritt. 01.12.2023
BB6 1/// Mossesundet (Moss).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is. 01.12.2023
CC1 0/// Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 01.12.2023
CC2 0/// Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
CC3 0/// Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
CC4 0/// Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Vesthavna-Revier kaia/Bjørvika.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya N.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank utst.Isfritt. 01.12.2023
 0/// Oslo Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Isfritt. 01.12.2023
CC5 0/// Drammensfjorden (Drammen).Isfritt. 01.12.2023
CC6 0/// Breiangen (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
DD1 0/// Langrunnen (Horten).Isfritt. 01.12.2023
DD2 0/// Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
DD3 0/// Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
DD4 0/// Fulehuk - Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
DD5 0/// West Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
DD6 0/// South Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.2023
EE1 0/// Torgersøygapet (Tønsberg).Isfritt. 01.12.2023
EE2 0/// Husøysund (Tønsberg).Isfritt. 01.12.2023
EE3 0/// Tønsberg indre havn (Tønsberg).Isfritt. 01.12.2023
EE4 0/// Vestfjorden (Tønsberg).Isfritt. 01.12.2023
EE5 0/// Leisteinløpet (Tønsberg).Isfritt. 01.12.2023
EE6 0/// Vrengen (Tønsberg).Isfritt. 01.12.2023
FF1 0/// Tjømekjæla (Tønsberg).Isfritt. 01.12.2023
FF2 0/// Sandefjorden (Sandefjord).Isfritt. 01.12.2023
FF3 0/// Inside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.2023
FF4 0/// Outside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.2023
FF5 0/// Larviksfjorden (Larvik).Isfritt. 01.12.2023
FF6 0/// Langesundsbukta (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.2023
GG1 0/// Breviksfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.2023
GG2 0/// Frierfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.2023
GG3 0/// Jomfrulandsrenna (Kragerø).Isfritt. 01.12.2023
GG4 0/// Outside Jomfruland (Kragerø).Isfritt. 01.12.2023
GG5 0/// Skåtøysund (Kragerø).Isfritt. 01.12.2023
GG6 0/// Langårsund (Kragerø).Isfritt. 01.12.2023
HH1 0/// Kragerøfjorden (Kragerø).Isfritt. 01.12.2023
 0/// Kilsfjorden (Kragerø).Isfritt. 01.12.2023
 0/// Hellefjorden (Kragerø).Isfritt. 01.12.2023
HH2 0/// Grønholmsgapet (Risør).Isfritt. 01.12.2023
HH3 0/// Stangholmgapet (Risør).Isfritt. 01.12.2023
HH4 0/// Lyngørfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.2023
HH5 0/// Outside Lyngør (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.2023
HH6 0/// Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.2023
II1 0/// Tromøysund (Arendal).Isfritt. 01.12.2023
II2 0/// Galtesund (Arendal).Isfritt. 01.12.2023
II3 0/// Inside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.2023
II4 0/// Outside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.2023
II5 0/// Grimstad (Grimstad).Isfritt. 01.12.2023
II6 0/// Inside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.2023
JJ1 0/// Outside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.2023
JJ2 0/// Lillesand (Lillesand).Isfritt. 01.12.2023
JJ3 0/// Kristiansandsfjorden (Kristiansand).Isfritt. 01.12.2023
JJ4 0/// Outside Oksøy (Kristiansand).Isfritt. 01.12.2023
JJ5 0/// Farsund.Isfritt. 01.12.2023
KK1 0/// Sauda Isfritt. 01.12.2023
LL1 0/// Nærøyfjorden.Isfritt. 01.12.2023
MM1 0/// Surnadalsfjorden.Isfritt. 01.12.2023
NN1 0/// Beistadfjorden.Isfritt. 01.12.2023
NN2 0/// Follafoss.Isfritt. 01.12.2023
OO1 0/// Namsos.Isfritt. 01.12.2023
PP1 0/// Kirkenes Havn (Sør Varanger).Isfritt. 01.12.2023
PP2 0/// Bøkfjorden (Sør Varanger).Isfritt. 01.12.2023

 

Forklaring

Områdekode - Hvilket område gjelder ismeldingen for.

I

 AB - Ismengde og fordeling i området.

I

I

 SB - Istykkelse.

I

I

I

 TB - Isens utseende.

I

I

I

I

  KB-Seilingsforhold.

I

I

I

I

I

 

XXX

XX

XX

XX

XX

( Ismeldingskoden )

 

Områdekoder

Iskoder

For mer detaljert informasjon henvises til "The baltic Sea Ice Code" med utfyllende beskrivelse og bilder av istypene. Fullstendig israpport består av områdekode etterfulgt av iskode. F.eks. CC1 4111.

AB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Ismengde og fordeling
Isfritt
Åpent vann.  Mindre enn 1/10 is
Meget åpen drivis.  1/10-4/10 is
Åpen drivis.  4/10-6/10 is
Tett drivis.  6/10-8/10 is 
Meget tett drivis.  8/10-9/10 is
Helt tett drivis.  10/10 is 
Fastis med drivis utenfor
Fastis 
Råk i meget tett eller helt tett drivis
Umulig å rapportere
SB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Istykkelse
Nyis.  Mindre enn 5cm
Seieris.  5-10cm
Gråis.  10-15cm
Gråhvit is.  15-30cm
Tynn vinteris.  30-50cm 
Middels vinteris.  50-70cm
Tykk vinteris.  70-120cm
Is hovedsakelig tynnere enn 15cm
Is hovedsakelig 15-30cm
Is hovedsakelig tykkere enn 30cm
Ingen info. eller umulig å rapportere
TB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Isens utseende
Tallerken eller småis.  Mindre enn 20m tvers
Små isflak.  20-100m tvers
Middelstore isflak.  100-500m tvers
Store isflak.  500-2000m tvers
Meget store isflak.  Mer enn 2000m tvers
Overskjøvet is
Sammenpakket småis, sørpe eller klumper
Kossdannet eller skrugardformet is
Smeltehull og smeltvann på isen
Rotten is
Ingen informasjon eller umulig å rapportere

KB 
0
1
2


3


4

5


6

7

8
9
/

Seilingsforhold
Sjøfarten uhindret.
Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud.
Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøyer bygget
av jern eller stål. Sjøfarten farlig for trefartøy
selv med ishud.
Sjøfart uten isbryterassistanse kun for
maskinsterke fartøyer av en sterk konstruksjon
spesielt godt egnet for is navigasjon.
Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra
isbryter.
Isbryter assistanse kan kun bli gitt til fartøy
spesielt godt egnet for is navigasjon og av en
viss størrelse.
Seiling kun for fartøy av en viss størrelse og med
på forhånd definert isklasse assistert av Isbryter.
Isbryter assistanse kun til fartøy etter spesiell
seilas tillatelse og til en viss størrelse.
Sjøfarten er innstilt inntil videre.
Sjøfarten opphørt / Ukjent.

 

 

 

Isklasse

Swedish – Finnish Ice Class

Det norske Veritas Ice Class

For navigation in

Istykkelse

1A Super

 

 

ICE-1A*

 

 
Extremely difficult ice-conditions Ekstreme isforhold

› 100 cm

 

 

1A

ICE-1A

Difficult ice-conditions
Vanskelige isforhold

› 50 - 100 cm

1B

ICE-1B

Moderately difficult ice-conditions Moderate isforhold

30 – 50 cm

1C

ICE-1C

Easy ice-conditions Lette isforhold

15 – 30 cm

II

 

 

ICE-C

Very easy ice-conditions
Meget lette isforhold

10 – 15 cm

Ansvar for isbrytingen

Kystverket har ansvar for nødvendig isbryting i hoved- og bileder langs kysten. Kommunene har ansvaret i egne sjøområder. Med «nødvendig isbryting» menes isbryting som er nødvendig for den allmenne ferdselen i et område, og omfatter ikke isbryting for en eller et fåtall av brukere. Se mer om omfanget av ansvaret her (https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/kommunens-ansvar-for-isbryting-og-fjerning-av-gjenstander/)

Kystverket har inngått avtaler med kommersielle taubåter som er egnet for isbryting. Disse holder åpne råker der dette er påkrevd for skipstrafikken. Norge har tidvis islagte farvann i følgende områder: Halden, Moss, Oslofjorden, Drammen, Tønsberg, Kragerø, Arendal, Farsund, Sauda, Nærøyfjorden, Beitstadfjorden, Namsos og Kirkenes.  

Under en skikkelig isvinter kan listen bli mye lengre, og Kystverket vil da hente inn flere ressurser – fra Kystvakten, Kystverket selv og flere private aktører. 

At man seiler i et område der Kystverket har en isbrytertjeneste betyr ikke at et hvilket som helst fartøy kan trafikkere i et område med isproblematikk. Meldingen som «Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud», «Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøyer bygget av jern eller stål. Sjøfarten farlig for trefartøy selv med ishud», «Sjøfart uten isbryterassistanse kun for maskinsterke fartøyer av en sterk konstruksjon spesielt godt egnet for is navigasjon», «Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra isbryter» indikerer at skipet du fører skal være bygget for å tåle islaster for å ferdes i området. Fartøy som trafikkerer områder der operativ isbryting finner sted, skal være bygget for å tåle sammenstøt med iskant under fart, tåle kollisjon med drivis i råk, og isflak i bevegelse som følge isbryterens propellstrøm. Ved assistanse fra isbryter skal fastfrosset fartøy i isen selv ta ansvar for eventuell skade på eget fartøy.

Den enkelte kommune må kontaktes når det gjelder spørsmål om hvordan de løser sitt ansvar for isbryting.

Baltic Ice Breaker Management (BIM)

Norge er medlem av BIM (Baltic Ice Breaker Management) som er et internasjonalt isbrytersamarbeid der Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark er med. Samarbeidet søker å øke kompetanse og samhandling nasjonene imellom, og en erkjennelse av at vi har felles utfordringer hvis en hard isvinter setter inn.

Kontaktinformasjon:

Tlf:  37 01 97 59 / 07847    

Mobil:  417 65 255  

Til toppen