Hopp direkte til innhold

Istjenesten i Norge

Gjenfrosne eller isete farvann og ising på fartøy kan skape utfordringer for skipstrafikken.

Når minusgradene blir mange og kulda vedvarer, kan det føre til at det tetner til med is i fjordarmer og smale sund langs norskekysten.

Både Kystverket og kystkommunene har ansvar for nødvendig isbryting.

Kystverkets ismeldingstjeneste

Kystverket overvåker og melder issituasjonen fra svenskegrensen til Kirkenes i hele vintersesongen. Historisk er isproblematikken størst i Sør-Norge, grunnet ulike meteorologiske/oceanografiske forhold og lave vintertemperaturer.

Kystverkets istjeneste har to hovedoppgaver:

  1. Gi skipsfarten oppdatert informasjon om isforholdene i norske farvann fra svenskegrensen til Kirkenes. Ismeldinger er tilgjengelige og oppdateres på kystverket.no fra 1. desember til 31. mars.
  2. Koordinere ressurser i statens ansvar for aktiv isbryting i hoved- og bileder, utenfor kommunalt sjøområde.

Ismeldingtjenesten er avhengig av tett samarbeid med eksterne parter, som havner, terminaler og øvrige sjøfarende. Innleide fartøyer som bryter is i de enkelte områder er også en viktig kilde til oppdatert info. Alle parter oppfordres til å melde inn issituasjonen jevnlig når forholdene tilsier dette. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled sist oppdatert 27.01.2023.

AA1 0/// Sekken (Halden).Isfritt. 11.12.22

AA2 0/// Singlefjorden (Halden).Isfritt. 11.12.22

AA3 31// Svinesund - Halden (Halden).Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm. 11.12.22

AA4 0/// Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.22

AA5 0/// Struten (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.22

AA6 0/// Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.22

BB1 0/// Østerelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.22

BB2 0/// Leira (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.22

BB3 0/// Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.22

BB4 0/// Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.22

BB5 0/// Verlebukta (Moss).Isfritt. 19.01.23

BB6 0/// Mossesundet (Moss).Isfritt. 19.01.23

CC1 0/// Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 23.01.23

CC2 0/// Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 23.01.23

CC3 0/// Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 23.01.23

CC4 0/// Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 23.01.23

 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 23.01.23

 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 23.01.23

 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 23.01.23

 3111 Oslo Havn-Vesthavna-Revier kaia/Bjørvika.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud. 23.01.23

 3111 Oslo Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud. 23.01.23

 3111 Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud. 23.01.23

 3111 Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya N.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud. 23.01.23

 3111 Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank utst.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud. 23.01.23

 3111 Oslo Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Seieris. 5-10 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud. 23.01.23

CC5 5114 Drammensfjorden (Drammen).Meget tett drivis. 8/10-9/10 is.Seieris. 5-10 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra isbryter. 16.01.23

CC6 0/// Breiangen (Oslofjorden).Isfritt. 17.01.23

DD1 0/// Langrunnen (Horten).Isfritt. 20.01.23

DD2 0/// Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt. 20.01.23

DD3 0/// Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt. 20.01.23

DD4 0/// Fulehuk - Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.22

DD5 0/// West Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.22

DD6 0/// South Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.22

EE1 0/// Torgersøygapet (Tønsberg).Isfritt. 09.01.23

EE2 0/// Husøysund (Tønsberg).Isfritt. 09.01.23

EE3 8101 Tønsberg indre havn (Tønsberg).Fastis.Seieris. 5-10 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud. 09.01.23

EE4 0/// Vestfjorden (Tønsberg).Isfritt. 09.01.23

EE5 0/// Leisteinløpet (Tønsberg).Isfritt. 09.01.23

EE6 0/// Vrengen (Tønsberg).Isfritt. 09.01.23

FF1 0/// Tjømekjæla (Tønsberg).Isfritt. 09.01.23

FF2 0/// Sandefjorden (Sandefjord).Isfritt. 01.12.22

FF3 0/// Inside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.22

FF4 0/// Outside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.22

FF5 0/// Larviksfjorden (Larvik).Isfritt. 01.12.22

FF6 0/// Langesundsbukta (Porsgrunn).Isfritt. 12.12.22

GG1 0/// Breviksfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 12.12.22

GG2 0/// Frierfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 12.12.22

GG3 0/// Jomfrulandsrenna (Kragerø).Isfritt. 23.01.23

GG4 0/// Outside Jomfruland (Kragerø).Isfritt. 23.01.23

GG5 8144 Skåtøysund (Kragerø).Fastis.Seieris. 5-10 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra isbryter. 23.01.23

GG6 8244 Langårsund (Kragerø).Fastis.Gråis. 10-15 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra isbryter. 23.01.23

HH1 0/// Kragerøfjorden (Kragerø).Isfritt. 23.01.23

 8244 Kilsfjorden (Kragerø).Fastis.Gråis. 10-15 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra isbryter. 23.01.23

 8244 Hellefjorden (Kragerø).Fastis.Gråis. 10-15 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra isbryter. 23.01.23

HH2 0/// Grønholmsgapet (Risør).Isfritt. 01.12.22

HH3 0/// Stangholmgapet (Risør).Isfritt. 01.12.22

HH4 0/// Lyngørfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.22

HH5 0/// Outside Lyngør (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.22

HH6 0/// Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.22

II1 0/// Tromøysund (Arendal).Isfritt. 24.01.22

II2 0/// Galtesund (Arendal).Isfritt. 24.01.22

II3 0/// Inside Torungen (Arendal).Isfritt. 24.01.22

II4 0/// Outside Torungen (Arendal).Isfritt. 24.01.22

II5 0/// Grimstad (Grimstad).Isfritt. 01.12.22

II6 0/// Inside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.22

JJ1 0/// Outside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.22

JJ2 0/// Lillesand (Lillesand).Isfritt. 01.12.22

JJ3 0/// Kristiansandsfjorden (Kristiansand).Isfritt. 01.12.22

JJ4 0/// Outside Oksøy (Kristiansand).Isfritt. 01.12.22

JJ5 0000 Farsund.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 19.12.22

KK1 7143 Sauda Fastis med drivis utenfor.Seieris. 5-10 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfart uten isbryterassistanse kun for maskinsterke fartøyer av en sterk konstruksjon spesielt godt egnet for is navigasjon. 08.12.22

LL1 7222 NærøyfjordenFastis med drivis utenfor.Gråis. 10-15 cm.Middelstore isflak.100-500m tvers.Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøyer bygget av jern eller stål. Sjøfarten farlig for  trefartøy selv med ishud. 14.12.22

MM1 0/// Beistadfjorden 01.12.22

MM2 0/// Follafoss 01.12.22

NN1 0/// Namsos 01.12.22

PP1 0/// Kirkenes Havn (Sør Varanger).Isfritt. 26.01.23

PP2 0/// Bøkfjorden (Sør Varanger).Isfritt. 26.01.23

 

 

Forklaring

Områdekode - Hvilket område gjelder ismeldingen for.

I

 AB - Ismengde og fordeling i området.

I

I

 SB - Istykkelse.

I

I

I

 TB - Isens utseende.

I

I

I

I

  KB-Seilingsforhold.

I

I

I

I

I

 

XXX

XX

XX

XX

XX

( Ismeldingskoden )

Områdekoder

Kode
Code

Område
Area

Kode
Code

Område
Area

AA1

Sekken (Halden)

FF4

Outside Svenner (Sandefjord)

AA2

Singlefjorden (Halden)

FF5

Larviksfjorden (Larvik)

AA3

Svinesund - Halden (Halden)

FF6

Langesundsbukta (Porsgrunn)

AA4

Torbjørnskjær (Oslofjorden)

GG1

Breviksfjorden (Porsgrunn)

AA5

Struten (Oslofjorden)

GG2

Frierfjorden (Porsgrunn)

AA6

Løperen (Fredrikstad)

GG3

Jomfrulandsrenna (Kragerø)

BB1

Østerelva (Fredrikstad)

GG4

Outside Jomfruland (Kragerø)

BB2

Leira (Fredrikstad)

GG5

Skåtøysund (Kragerø)

BB3

Vesterelva (Fredrikstad)

GG6

Langårsund (Kragerø)

BB4

Rauøyfjorden (Oslofjorden)

HH1

Kragerøfjorden (Kragerø)

BB5

Verlebukta (Moss)

HH2

Grønholmsgapet (Risør)

BB6

Mossesundet (Moss)

HH3

Stangholmgapet (Risør)

CC1

Oslo - Spro (Oslo)

HH4

Lyngørfjorden (Tvedestrand)

CC2

Spro - Drøbak (Oslofjorden)

HH5

Outside Lyngør (Tvedestrand)

CC3

Drøbak - Filtvet (Oslofjorden)

HH6

Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand)

CC4

Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden)

II1

Tromøysund (Arendal)

CC5

Drammensfjorden (Drammen)

II2

Galtesund (Arendal)

CC6

Breiangen (Oslofjorden)

II3

Inside Torungen (Arendal)

DD1

Langrunnen (Horten)

II4

Outside Torungen (Arendal)

DD2

Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden)

II5

Grimstad (Grimstad)

DD3

Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden)

II6

Inside Homborsund (Grimstad)

DD4

Fulehuk - Færder (Oslofjorden)

JJ1

Outside Homborsund (Grimstad)

DD5

West Færder (Oslofjorden)

JJ2

Lillesand (Lillesand)

DD6

South Færder (Oslofjorden)

JJ3

Kristiansandsfjorden (Kristiansand)

EE1

Torgersøygapet (Tønsberg)

JJ4

Outside Oksøy (Kristiansand)

EE2

Husøysund (Tønsberg)

KK1

Sauda

EE3

Tønsberg indre havn (Tønsberg)

LL1

Nærøyfjorden

EE4

Vestfjorden (Tønsberg)

MM1

Beistadfjorden

EE5

Leisteinløpet (Tønsberg)

MM2

Follafoss

EE6

Vrengen (Tønsberg)

NN1

Namsos

FF1

Tjømekjæla (Tønsberg)

PP1

Kirkenes Havn(Sør Varanger)

FF2

Sandefjorden (Sandefjord)

PP2

Bøkfjorden(Sør Varanger)

FF3

Inside Svenner (Sandefjord)

 

 

 

Iskoder

For mer detaljert informasjon henvises til "The baltic Sea Ice Code" med utfyllende beskrivelse og bilder av istypene. Fullstendig israpport består av områdekode etterfulgt av iskode. F.eks. CC1 4111.

AB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Ismengde og fordeling
Isfritt
Åpent vann.  Mindre enn 1/10 is
Meget åpen drivis.  1/10-4/10 is
Åpen drivis.  4/10-6/10 is
Tett drivis.  6/10-8/10 is 
Meget tett drivis.  8/10-9/10 is
Helt tett drivis.  10/10 is 
Fastis med drivis utenfor
Fastis 
Råk i meget tett eller helt tett drivis
Umulig å rapportere
SB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Istykkelse
Nyis.  Mindre enn 5cm
Seieris.  5-10cm
Gråis.  10-15cm
Gråhvit is.  15-30cm
Tynn vinteris.  30-50cm 
Middels vinteris.  50-70cm
Tykk vinteris.  70-120cm
Is hovedsakelig tynnere enn 15cm
Is hovedsakelig 15-30cm
Is hovedsakelig tykkere enn 30cm
Ingen info. eller umulig å rapportere
TB 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
Isens utseende
Tallerken eller småis.  Mindre enn 20m tvers
Små isflak.  20-100m tvers
Middelstore isflak.  100-500m tvers
Store isflak.  500-2000m tvers
Meget store isflak.  Mer enn 2000m tvers
Overskjøvet is
Sammenpakket småis, sørpe eller klumper
Kossdannet eller skrugardformet is
Smeltehull og smeltvann på isen
Rotten is
Ingen informasjon eller umulig å rapportere

KB 
0
1
2


3


4

5


6

7

8
9
/

Seilingsforhold
Sjøfarten uhindret.
Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud.
Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøyer bygget
av jern eller stål. Sjøfarten farlig for trefartøy
selv med ishud.
Sjøfart uten isbryterassistanse kun for
maskinsterke fartøyer av en sterk konstruksjon
spesielt godt egnet for is navigasjon.
Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra
isbryter.
Isbryter assistanse kan kun bli gitt til fartøy
spesielt godt egnet for is navigasjon og av en
viss størrelse.
Seiling kun for fartøy av en viss størrelse og med
på forhånd definert isklasse assistert av Isbryter.
Isbryter assistanse kun til fartøy etter spesiell
seilas tillatelse og til en viss størrelse.
Sjøfarten er innstilt inntil videre.
Sjøfarten opphørt / Ukjent.

 

 

 

Isklasse

Swedish – Finnish Ice Class

Det norske Veritas Ice Class

For navigation in

Istykkelse

1A Super

 

 

ICE-1A*

 

 
Extremely difficult ice-conditions Ekstreme isforhold

› 100 cm

 

 

1A

ICE-1A

Difficult ice-conditions
Vanskelige isforhold

› 50 - 100 cm

1B

ICE-1B

Moderately difficult ice-conditions Moderate isforhold

30 – 50 cm

1C

ICE-1C

Easy ice-conditions Lette isforhold

15 – 30 cm

II

 

 

ICE-C

Very easy ice-conditions
Meget lette isforhold

10 – 15 cm

Ansvar for isbrytingen

Kystverket har ansvar for nødvendig isbryting i hoved- og bileder langs kysten. Kommunene har ansvaret i egne sjøområder. Med «nødvendig isbryting» menes isbryting som er nødvendig for den allmenne ferdselen i et område, og omfatter ikke isbryting for en eller et fåtall av brukere. Se mer om omfanget av ansvaret her (https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/kommunens-ansvar-for-isbryting-og-fjerning-av-gjenstander/)

Kystverket har inngått avtaler med kommersielle taubåter som er egnet for isbryting. Disse holder åpne råker der dette er påkrevd for skipstrafikken. Norge har tidvis islagte farvann i følgende områder: Halden, Moss, Oslofjorden, Drammen, Tønsberg, Kragerø, Arendal, Farsund, Sauda, Nærøyfjorden, Beitstadfjorden, Namsos og Kirkenes.  

Under en skikkelig isvinter kan listen bli mye lengre, og Kystverket vil da hente inn flere ressurser – fra Kystvakten, Kystverket selv og flere private aktører. 

At man seiler i et område der Kystverket har en isbrytertjeneste betyr ikke at et hvilket som helst fartøy kan trafikkere i et område med isproblematikk. Meldingen som «Sjøfarten farlig for trefartøy uten ishud», «Sjøfarten farlig for maskinsvake fartøyer bygget av jern eller stål. Sjøfarten farlig for trefartøy selv med ishud», «Sjøfart uten isbryterassistanse kun for maskinsterke fartøyer av en sterk konstruksjon spesielt godt egnet for is navigasjon», «Sjøfarten foregår i råk uten assistanse fra isbryter» indikerer at skipet du fører skal være bygget for å tåle islaster for å ferdes i området. Fartøy som trafikkerer områder der operativ isbryting finner sted, skal være bygget for å tåle sammenstøt med iskant under fart, tåle kollisjon med drivis i råk, og isflak i bevegelse som følge isbryterens propellstrøm. Ved assistanse fra isbryter skal fastfrosset fartøy i isen selv ta ansvar for eventuell skade på eget fartøy.

Den enkelte kommune må kontaktes når det gjelder spørsmål om hvordan de løser sitt ansvar for isbryting.

Baltic Ice Breaker Management (BIM)

Norge er medlem av BIM (Baltic Ice Breaker Management) som er et internasjonalt isbrytersamarbeid der Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark er med. Samarbeidet søker å øke kompetanse og samhandling nasjonene imellom, og en erkjennelse av at vi har felles utfordringer hvis en hard isvinter setter inn.

Til toppen