Hopp direkte til innhold

Krav til fartøy

Bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder er regulert av sjøtrafikkforskriften. Forskriften gjelder i hovedsak alle fartøy på 24 meter eller mer.

Sjøtrafikkforskriften

Forskriftens formål er å redusere risikoen for skipsulykker i norske farvann og effektivisere trafikkavviklingen i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder.

Se sjøtrafikkforskriften på lovdata.no for fullstendig oversikt over seilingsregler og reguleringer.

Krav til fartøy som bruker sjøtrafikksentralområder

 • Tjenesteområder

  I Norge har vi sjøtrafikksentraler som overvåker og organiserer skipstrafikken i geografiske områder langs norskekysten. Disse områdene kalles tjenesteområder og er definert i sjøtrafikkforskriften.

  Sjøtrafikksentralene er lokalisert i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø.

  Se tjenesteområder i Kystinfo

 • Kommunikasjon og lytteplikt

  All kommunikasjon mellom sjøtrafikksentralen og fartøyet skal skje på sjøtrafikksentralens VHF-kanaler. Det samme gjelder kommunikasjon mellom fartøy angående koordinering av seilasen. Fartøy under militær kommando kan kommunisere med sjøtrafikksentralen med mobiltelefon når dette er nødvendig.

  Skipsfører eller den som fører kommandoen i skipsførerens sted må kunne kommunisere på skandinavisk eller engelsk dersom fartøyet ikke bruker los.

  Alle fartøy som bruker sjøtrafikksentralens tjenesteområde har lytteplikt på sjøtrafikksentralens VHF-kanal. Fartøy i tjenesteområdet har også plikt å gi opplysninger til sjøtrafikksentralen om forhold som har betydning for trygg ferdsel og effektiv trafikkavvikling.

 • Innhenting av tillatelse for bruk av tjenesteområdet

  Fartøy må ha tillatelse fra sjøtrafikksentralen før det bruker tjenesteområdet.

  Begrepet "bruker" omfatter:

  • Fartøy som seiler inn i et tjenesteområde
  • Fartøy som settes i bevegelse i et tjenesteområde
  • Fartøy som ankrer
  • Fartøy som vil gjøre endringer i seilasen i forhold til det som er bestemt av eller avtalt med sjøtrafikksentralen, herunder stopp underveis

  Søknad om tillatelse til å bruke sjøtrafikksentralens tjenesteområde skal formidles på sjøtrafikksentralens VHF-kanal før innseiling i tjenesteområdet eller før avgang fra kai eller ankringsplass i tjenesteområdet. Søknaden skal inneholde fartøyets internasjonale kjenningssignal, navn og planlagt seilingsrute. Søknad fra fartøy med større lengde enn 100 meter, eller fra fartøy med farlig eller forurensende last, skal formidles minst en time før antatt avgang.

  Fartøy som sleper eller skyver et fartøy som har tillatelse til bruk av tjenesteområdet, trenger ikke egen tillatelse.

 • Vilkår til tillatelse

  Sjøtrafikksentralen kan stille vilkår til tillatelsen når det er nødvendig for å sikre trygg ferdsel og forsvarlig bruk av farvannet. Slike vilkår kan blant annet være at:

  • Seilas skal gjennomføres på angitt tidspunkt
  • Spesifikk rute skal følges
  • Andre fartøy skal passeres i angitt rekkefølge
  • Angitt avstand til andre fartøy skal holdes
  • Taubåt skal brukes
  • Maskineri skal være klargjort ved ankring
  • Ankerplass skal forlates ved varsel om sterk vind

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin /
Til toppen